DSB Centralværkstedet, De organiserede Arbejdere paa Centralværkstederne København, Aarhus og Nyborg (1907-)

Fra AarhusWiki


Forening dannet mellem de forskellige faglige organisationer på DSB's tre Centralværksteder i København, Aarhus og Nyborg. Formålet med foreningen var øget kommunikation mellem de forskellige værksteders faglige organisationer og drøftelse af fælles faglige anliggender og interesser.

Sandsynligvis er denne forening den spæde start på den overordnede Fællesorganisation, som i hvert fald senere i århundredet eksisterede som en paraplyorganisation for de lokale fællesorganisationer på DSB's Centralværksteder.

Litteratur og kilder