Conrad Emil Marott

Fra AarhusWiki

Conrad Emil Marott redaktør, politiker, f. 23.08.1856 Store Heddinge - d. 22.08.1940 København


Emil Marott kom til Aarhus som sergent. Efter sin afskedigelse i 1882 blev han ansat som typograf på Aarhus Amtstidende, hvor også Harald Otto Jensen (1851-1925) var ansat.

Marott og Harald Jensen stiftede de i 1882 Demokratisk Samfund, som Marott blev formand for. Foreningen blev året efter omdannet til Socialdemokratiet.

I 1883 begyndte Marott og Jensen at udgive Socialdemokratisk Ugeblad, der året efter blev til Demokraten. Marott måtte ofte tilbringe tid i fængslet eller betale bøder for udtalelser, han var kommet med i avisen.

I 1888 flyttede Emil Marott til Horsens for at blive redaktør på et nyt partiblad her. I 1892 var han, uden at blive valgt ind, opstillet i Aarhus til folketinget. I 1903 kom han i folketinget - opstillet i Odense.

I 1920 blev Emil Marott ekskluderet fra Socialdemokratiet på grund af sin holdning til det sønderjyske spørgsmål. Marott ønskede, at Flensborg skulle lægges ind under Danmark uanset, hvad afstemningsresultatet blev. Selv da afstemningsresultatet blev kendt, fortsatte Marott med at agitere for Flensborgs indlemmelse under Danmark.

Kilder

  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968.