Christian Martin Kruse

Fra AarhusWiki
Krigsassessor Christian Martin Kruse

Krigsassessor Christian Martin Kruse, Dannebrogsmand, Fortjenstmedaljen, med flere, født 20. maj 1842 i Rendsborg. Død i Aarhus 13. august 1929.

Elev på Underofficerskolen i København fra 1856-1860, ansat som underofficer ved 6. Dragonregiment i Itzehoe. Deltager i felttoget 1864. 1865 ansat ved 3. Dragonregiment i Aarhus.

Forlod 1901 hæren som stabssergent og blev ansat som kirkebetjent ved Aarhus Domkirke.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borgere 1915-1920, hæfte I. Udgiver: M. A. Caprani's Fotografiske Atelier, Aarhus.
  • Nekrolog i Aarhus Stiftstidende 13. august 1929 (s.2) og dødsannonce s.d. (s.9.)