Christian Gotfred Hansen (1863-1941)

Fra AarhusWiki

Købmand Christian Gotfred Hansen født 16. december 1863 i Nordborg, Als - død 29. marts 1941 på Hotel Alexandra, København.

Fik købmandsuddannelse i Vejle 1879-84. Sidstnævnte år ansattes han i kornfirmaet H. Meulengracht i Horsens som prokurist og blev 1895 leder af firmaets nyoprettede filial i Aarhus.

I 1896 indgik Aarhus-købmændene Hans Broge, Otto Mønsted, Joh. Baune og S.M. Holst sammen med H. Meulengracht fra Horsens og J. Ankerstjerne (1835-1913) fra Randers med deres korn- og foderstofforretninger i interessentselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet (aktieselskab fra 1913). Hermed var toppen af jysk kornhandel samlet i et stort firma der fik hovedsæde i Aarhus med Meulengrachts og Ankerstjernes virksomheder som afdelinger i Horsens og Randers. Som administrerende direktør ansattes Chr. G. Hansen, en post han havde frem til 1933.

Da Danske korn og foderstof-importørers fællesorganisation blev dannet 1905 blev Chr. G. Hansen dens næstformand (indtil 1915) og var 1917-36 foreningens formand.

  • Administrerende direktør i KFK 1896-1933.
  • Formand for Aarhus Handelsforening 1910-1914.
  • Formand for Foreningen af arbejdsgivere ved Aarhus havn
  • Norsk vicekonsul i 1906