Café Træfpunkt

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Café Træfpunkt beliggende i Studsgade 3 eksisterede fra 1903 til 1947. Caféen lå i bygningens forhus og var fra 1921 ejet af enkefru Andrea Andersen. Fru Andersen ansatte i 1924 ølhandler A. Thomsen som bestyrer af caféen, og da han døde i 1927, fortsatte hans enke, Thomasine Thomsen, som bestyrer.

Café Træfpunkt kom i stærk modvind efter Besættelsen, da den havde været tyskervenlig. I et læserbrev i Demokraten fra 1946 kunne man bl.a. læse:

”Naar man læser Dommen over den rare, tyskvenlige Vært paa Cafe »Træfpunkt« i Studsgade, kan man ikke lade være at undre sig. Han var jo saa flink til at hjælpe Tyskerne paa forskellige Maader, saa jeg synes ikke, at det er tilstrækkeligt, at han har faaet en Bøde eller mistet Stemmeretten. Han burde ogsaa have mistet sin Bevilling. Der var under Besættelsen mange Restaurationer, som hellere end gerne vilde have været fri for Tyskere, men som blev paatvunget dem. Til denne Kategori hørte Café »Træfpunkt« ikke, tværtimod. Det bør man erindre.”

Om det er denne opfordring til boykot eller noget andet, som blev Træfpunkts endeligt, er svært at sige. Om ikke andet lukkede beværtningen i 1947, hvor en ny restauration under navnet "Clubben" åbnede sammesteds. I 1974 skiftede Clubben navn til Øltønden, der herefter blev et af Aarhus' notoriske værtshuse. I dag er det barske miljø dog blevet erstattet med en rolig og afslappet stemning i Café Englen, der åbnede i 1984 og stadig ligger på adressen i 2022.

Bevillingshavere og bestyrere

  • 1924: Ølhandler A. Thomsen blev ansat som bestyrer, men døde tre år senere, i 1927.
  • 1927-1931: A. Thomsens enke, Thomasine Thomsen, overtog stillingen som bestyrer.
  • 1931: Anton Nielsen, som arbejdede som kelner, overtog stillingen som bestyrer.
  • 1934: Bestyrer Hans Peter Hansen, blev i 1936 caféens indehaver.

Studsgade på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=studsgade

Litteratur & kilder