Bispegade 2

Fra AarhusWiki

Kreditforeningen Nykredit i Bispegade til huse i en bygning, der tidligere har fungeret som Nationalbankens Aarhus-filial, og som i dag er fredet.

Bygningen opførtes i 1926 ved arkitekten Axel Berg, og den blev i 1989, da Nykredit flyttede ind i bygningen, restaureret med nænsom hånd ved Christian Frederik Møller (1898-1988).

Bygningen blev opført på en del af det areal, der oprindeligt havde hørt til stiftsprovstegården. Denne blev nedlagt, som en del af moderniseringen af Bispetorvet. Den er placeret omtrent midt imellem Hotel Royal og Kvindemuseet. Bygningens ydersider er pudsede med porfyrith, en mørknet naturstenspuds, med anvendelse af sandsten til indfatninger, sokkel, gesims og attika. Væggene i lokalerne er behandlede med marmorstuk, og træarbejdet i salen og enkelte andre steder er udført i teak. Husets lave valmtag er beklædt med kobber.

Bispegade 2 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Bispegade 2

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Mogens Brandt Poulsen, Århus Arkitekturguide, Århus 1999. Bestil materiale
  • Nye bygninger i Arhus - Architekten Maanedshæfte, Kbh. 1927. Bestil materiale