Bildbjergvej og Bildbjerg Parkvej

Fra AarhusWiki

Bildbjergvej og Bildbjerg Parkvej er beliggende på hjørnet af Paludan-Müllers Vej og Hasle Ringvej og rummer boliger, der hører under Boligforeningen Ringgården. De første huse i området blev opført i 1942 som kommunale husvildebarakker. I 1955 blev nogle af barakkerne nedrevet, og de tilbageværende barakker blev ombygget til rækkehuse med et forøget boligareal. I 1957 vedtog Aarhus Byråd kommunens allerførste byplanvedtægt, nr. 1, hvilket muliggjorde opførelsen af yderligere nogle rækkehuse i to etager. Boligforeningen Ringgården administrerer i dag området som afdeling 9 kaldet Bildbjergparken.

Bildbjergvej og Bildbjerg Parkvej på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Bildbjergvej og Bildbjerg Parkvej

Kilder