Beddingshuset (maskin- og målerhus) ved Lystbådehavnen

Fra AarhusWiki

Beddinghuset ved Aarhus Lystbådehavn er en lille bygning, der gennem tiden har tjent flere formål for Lystbådehavnen.

Under arbejdet anlæggelsen af Lystbådehavnen i årene 1928-1933 blev Beddinghuset – eller maskin- og målehus, som det officielt blev kaldt – bygget ved lystbådehavnens beddingplads. Her skulle både kunne tages op af vandet til reparation og vedligehold.

I 2010 blev en ny tilkørselsvej til Aarhus Lystbådehavn og det nye Aarhus Ø åbnet, og de ændrede vejforhold gjorde beddingshuset til en markant bygning i området nord for Østbanegården. Nu står det nærmest som et porthus til den nye bydel.

Bygningen

Havneingeniør Holger Gebauer tegnede i sin tid Beddinghuset. I den officielle beretning over arbejder på Aarhus Havn i 1932 beskrives det bl.a. som:

"Et Maskin- og Maalerhus, beregnet til at huse et elektrisk Ophalingsspil til Betjening af de to Beddinger og et elektrisk Tavleanlæg for Spillet og Lysinstallationen i Lystbaadehavnen, blev opført for Enden af den store Bedding. Bygningens Grundareal er 8,4 x 6,0 m, og den er ved Skillevægge delt i et 4,78 x 5,4 m Maskinrum, et 2,5 x 3,2 m Maalerrum og et 2,9 x 2,08 m Rekvisitrum. Højden i samtlige Rum er 3,0 m."

Ved offentlig licitation den 15. juni 1932 blev opførelsen af Beddingshuset overdraget til murermester Mikkel Pedersen fra Aarhus for 4.300 kr. Arbejdet blev startet den 30. juni, og allerede 25. august var det under tag. Den 19. september stod det helt færdigt.

Beddinghuset kom til at rumme et elektrisk beddingspil opviklingstromler og motor, der blev leveret af maskinfabrikant Nørgaard fra Åbyhøj. Randers Rebslaaeri leverede en 175 m. lange wire dertil.

Der blev i samme stilart samtidig opført en – efter tidens forhold – fornem offentlig toiletbygning. ”Nødtørftsanstalten” kaldtes den, og ligesom Beddingshuset findes den endnu i på området.

Beddinghuset på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Beddinghuset ved Lystbådehavnen

Kilder og litteratur

  • ”Havnearbejdet i 1932”, i Tillæg C til Aarhus Byraads Forhandlinger for Tidsrummet fra 1ste April 1932 – 31te Marts 1933, 1934, (s.193-254), s. 204 ff.