Beddingshuset (maskin- og målerhus) ved Lystbådehavnen

Fra AarhusWiki

Ved anlæggelsen af Lystbådehavnen i årene 1928-1933 blev der ved beddingen bygget et beddingshus – eller maskin- og målehus som det officielt blev kaldt. Efter åbningen i 2010 af tilkørselsvejen til den nye havnebydel er beddingshuset blevet en markant bygning i området nord for Østbanegården, nærmest som et porthus til den nye bydel.

Bygningen

Havneingeniør Holger Gebauer tegnede bygningen. I den officielle beretning over arbejder på Aarhus Havn i 1932 hedder det bl.a.: ”Et Maskin- og Maalerhus, beregnet til at huse et elektrisk Ophalingsspil til Betjening af de to Beddinger og et elektrisk Tavleanlæg for Spillet og Lysinstallationen i Lystbaadehavnen, blev opført for Enden af den store Bedding. Bygningens Grundareal er 8,4 x 6,0 m, og den er ved Skillevægge delt i et 4,78 x 5,4 m Maskinrum, et 2,5 x 3,2 m Maalerrum og et 2,9 x 2,08 m Rekvisitrum. Højden i samtlige Rum er 3,0 m.”

Ved offentlig licitation den 15. juni 1932 blev opførelsen af beddingshuset overdraget til murermester Mikkel Pedersen, Aarhus, for 4.300 kr. Arbejdet blev startet den 30. juni, og allerede 25. august var det under tag, og 19. september helt færdigt.

Der blev i samme stilart samtidig opført et efter tidens forhold fornemt offentligt toilet; ”Nødtørftsanstalt” kaldtes bygningen, der ligesom Beddingshuset endnu findes på området (nu bag AFI Marine).

Maskiner

Det elektrisk beddingspil opviklingstromler og motor blev leveret af maskinfabrikant Nørgaard, Aabyhøj. Randers Rebslaaeri leverede den 175 m. lange wire.

Kilder

  • ”Havnearbejdet i 1932”, i Tillæg C til Aarhus Byraads Forhandlinger for Tidsrummet fra 1ste April 1932 – 31te Marts 1933, 1934, (s.193-254), s. 204 ff.