Astrid Blume

Fra AarhusWiki

Forstander Astrid Blume – 1872- 5/3-1924

Blume arbejdede i nogle år som huslærerinde inden hun i 1897 tog lærerindeeksamen ved N. Zahles seminarium i København. Efter endt eksamen underviste hun fra 1897 til 1909 på Th. Langs seminarium i Silkeborg.

I 1909 blev hun forstander på Aarhus Kvindeseminarium, sammen med H. O. Frimodt Møller da det var utænkeligt at en kvinde skulle være forstander alene. Blume underviste hovedsageligt i fagene i historie og pædagogik. Ud over at lede seminariet ledede Blume også det tilknyttede pensionat.

Ud over arbejdet på Kvindeseminariet var Blume også frivillig i ydre mission(Santalmissionen) som var en del af KFUK.

Blume døde pludseligt af en hjerneblødning i 1924.

Henvisninger

  • "Århus Seminarium 1909-1984 - Udgivet i forbindelse med seminarets 75 års jubilæum" af Århus Seminarums Bestyrelse i 1984