Anton Peter Møller Qvist

Fra AarhusWiki
Billedtekst

Købmand Anton Peter Møller Qvist, f. i Aarhus 7. maj 1864. Uddanelse i blandet forretning, senere hos Jens Berthelsen, Vestergade, dernæst i Etatsråd Edw. F. Rahrs jernforretning. Løst borgerskab 1892, og overtog Jens Jørgensens forretning Vestergade 48. Medlem af Ligningskommisionen 1898-1902. Medlem i bestyrelsen af Aarhus købmands hjælpekasse, Aarhus Bikube og Velgørenhedsselskabet. Værge for Vor Frue Kirke.

Litteratur og kilder