Anne Kristine Pedersen (1880-1963)

Fra AarhusWiki

Boghandler Anne Kristine Pedersen (senere gift Nielsen) medlem af Aarhus Byråd 1930 - 1937 for Det Konservative Folkeparti

Født i Aarhus 17. januar 1880 og død samme sted 22. marts 1963.

Anne K. Pedersen var datter af arbejdsmand, detaillist og sener brygger Søren Pedersen og hustru Antoinette Margrethe Mikkelsen.

Anne K. Pedersen blev i København 21. marts 1939 gift med sognepræst Marius Theodor Nielsen, som var født i Knagstrup, Skader sogn under Randers amt 28. januar 1880 og døde i Aarhus 6. december 1950. Marius var søn af bolsmand Anders Peter Nielsen og hustru Karen Marie Pedersen

Anne K. Pedersen var indfødt århusianer. Hun tog i 1895 handelseksamen og stod derefter i lære hos en lokal boghandler, og seks år efter blev hun ansat hos Leth Bangs boghandel som boghandlermedhjælper. Her blev hun efter indehaverens død i 1925 medindehaver, og da enken af indehaveren i 1927 døde, overtog A.K. Pedersen boghandelen. Men i 1939 flyttede hun til København, da hun blev gift med sognepræsten for Kapernaums Kirke (København). Hun beholdt i nogle år boghandelen i Aarhus. Boghandlen fik dog i 1946 en medejer, og tre år efter valgte hun helt at forlade forretningen.

I foreningslivet var det mest kirken hun brændte for. I en årrække sad hun i menighedsrådet for Vor Frue, hun sad også en overgang som formand for KFUK´s hovedforening i Aarhus. Under hendes formandskab fik de opført KFUK's bygning i Christiansgade, hvor foreningen derefter havde til huse.


Politik

Anne K. Pedersen sad i en periode fra 8. februar 1930 - 31. marts 1937 i Aarhus Byråd. Først sad hun der for den Borgerlige fællesliste, da A. E. Baastrup gik af, og senere repræsenterede hun Det Konservative Folkeparti.

Da hendes tid i byrådet var slut, valgte hun fortsat at sidde i bestyrelsen for Aarhus amts skoleråd, samt for Christian d. IX´s Børnehjem, men forlod bestyrelserne i 1939.


Litteratur og Kilder

Borgere i byens råd. Medlemmer af Aarhus bys borgerrepræsentation og byråd, side 181