Andreas Frederik Krieger

Fra AarhusWiki

Andreas Frederik Krieger var professor i jura og medlem af Den grundlovsgivende Rigsforsamling.

Andreas F. Krieger (1817-1893) tog allerede som 20-årig juridisk embedseksamen. Professor i jura ved Københavns Universitet (1845-55). I 1848 valgte Køge-kredsen ham til medlem af Den grundlovgivende Rigsforsamling, men modstanderne blandt Bondevennerne hindrede ham siden i at blive valgt til Folketinget for de Nationalliberale. Forberedte og gennemførte som indenrigsminister (1856-1858) næringsloven af 1857, der fik stor betydning for håndværk og industri i købstæderne. Fik samme år vedtaget loven om jernbane fra Århus via Langå til Struer med sidebane til Randers, der dog afløstes af ny lovgivning i 1860 med omtrent samme linieføring. Senere besad han forskellige ministerposter. Gennemførte som finansminister den møntlov der 1875 gav enhederne kroner og øre.

Kriegersvej ligger mellem Frederiks Allé og Orla Lehmanns Allé.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Viggo J.v. Holstein Rathlou: Aarhus. Historisk-biografisk Beskrivelse med Biografier. Bind 3. 1923.

Henvisninger

  • Læs mere om Andreas Frederik Krieger på Wikipedia
  • Læs mere om Bondevennerne på Wikipedia
  • Læs mere om De Nationalliberale på Wkipedia