Alfred Leopold

Fra AarhusWiki

Alfred Leopold eller Fred, som han blev kaldt åbnede i 1934 Varehuset Pallas i Ryesgade 18, som senere skiftede navn til Alpas. I 1952 genåbnede varehuset under navnet SBV, som byens første selvbetjeningsvarehus.

Opvækst

Alfred Leopold blev født 6. april 1906 i Barchfeldt, Thüringen, Tyskland. Han var ældste søn i en jødisk familie, med forældrene Carl og Martha Leopold, samt den 2 år yngre broder Curt Albin.

Faderen var kreatur og hestehandler, og familien levede under små kår. Under 1. Verdenskrig tjente Carl Leopold under den tyske Kejserlige hær på Østfronten. Han kom efter krigen hjem og var meget mærket af strabadserne under krigen, og døde kort efter freden i 1918.

Fred Leopold viste meget hurtigt, at han havde et usædvanligt handelstalent, så han blev hurtigt forsørger af den lille familie, som flyttede til den større by Eisenach, hvor han byggede en større villa.

De første varehuse

Efterhånden som nazisterne fik større udbredelse, følte familien sig utrygge i Eisenach, og drog nord på, hvor Alfred Leopold, som var en meget aktiv og fremgangsrig forretningsmand, åbnede varehus i Sonnenberg (som blev lukket i 1930) og i 1931 varehuset Kleinpreis på adressen Holm 42, Flensborg.

Han bosatte sig sammen sin moder, Martha i et lejet sommerhus i Kollund, men havde beholdt huset i Eisenach, ligesom han købte et hus i Lillehammer i Norge.

Hans broder Curt Albin Leopold, var rejst til Sydafrika, hvor han startede sine egne forretninger, og levede der det meste af sit liv, indtil han i 60-70’er flyttede til Spanien med sin hustru.

Fred Leopold søgte, eftersom nazisterne fik mere indflydelse i Tyskland, igen mod nord og åbnede i 1934 varehusene PALLAS i Aarhus og Varehuset Borgporten i Aalborg. Desuden åbnede han varehuset VEFA, på Vesterbro i København.

Varehuset PALLAS måtte, pga. en navnestrid med et københavnsk selskab, i 1936 skifte navn til ALPAS.

Inden navnskiftet lavede man en konkurrence i Aarhus, hvor den borger, som fandt det bedste navn kunne vinde enten en rejse til de Olympiske leje i Berlin, med alle indgangsbilleter betalt eller en uge på Højfjelds hotel i Norge. Konkurrencen blev vundet af en malermester, der boede på de Mezas Vej.

Flugt fra nazisterne

l 1938 blev presset fra nazisterne på Fred Leopold og på Curt Albin for stort, og Curt Albin rejste til Sydafrika, mens Fred Leopold og hans moder blev tilrådet til ikke, at rejse til forretningen i Flensborg.

Fred Leopold og hans moder Martha rejste derfor i 1938 til Lillehammer i Norge.

Både Fred og Curt Albin var tidligere blev erklæret for statsløse, og der var udstedt arrestordre på dem begge.

I vinteren 1940 blev Martha kontaktet i sit hjem af den lokale norske politibetjent, som skulle arrestere Fred Leopold, men da han havde forberedt sig på muligheden for denne situation, flygtede han på ski ud af kælderen i huset. Han havde forinden pakket en rygsæk med tøj og proviant. Han nåede i sikkerhed i Sverige hvor han tik ophold i byen Mariefred, lidt syd for Stockholm.

Desværre fik han ikke sin moder, Martha overtalt til også at flygte til Sverige, og det resulterede i, at hun blev afhentet af norske nazister i november 1942. Her blev hun udskibet fra Grini og transporteret direkte til Auschwitz, hvor al yderligere kontakt forsvandt, idet hun ved sin ankomst omgående blev sendt i gaskammeret.

Forretningsudvidelser efter krigen

Fred levede et fattigt men trygt liv i Mariefred, og under sit ophold, der barslede han med den forretningsidé, at han ville hjælpe andre dygtige forretningsfolk til selv, at kunne starte varehuse i et indkøbssamarbejde mm.

Fred Leopold traf sin hustru Greta Leopold i Mariefred, og de blev gift i 1948. Det varede indtil 1952 før Fred Leopold vendte tilbage til Aarhus, og grunden hertil kan bl.a. læses i artiklen ”Indrejse nægtet - efter 1945, en jødisk emigrants historie”, forfattet af overlæge Kirsten Lylloff, og udgivet af ”Dansk jødisk museum” under titlen: Dansk jødisk historie i Anden Verdenskrigs epoke. En Antologi, 201 l.

På grund af sine nye ideer til forretningsdrift, så lukkedes forretningen VEFA på Vesterbro i København, selvom det var en velfungerende forretning, men Alfred Leopold ville ikke være alt for dominerende i forhold til sine samarbejdspartnere i selskabet VEGROS, som indkøbsorganisationen hed.

Der blev i løbet af 1950erne åbnet selvstændige forretninger i Herning, Fredericia, Vejle, Hjørring, Lyngby og på Amager.

Vegros ophørte 1965 kort efter Fred Leopolds død i 1964, men blev ført videre som et selskab ejet i fællesskab - under navnet WEFA A/S - af alle varehusene, indtil ca. 1985.

Kilder og litteratur

  • Første udgave af artiklen er forfattet af Peter Leopold
  • SBV's arkiv, Erhvervsarkivet