Adolph Theodor Svendsen (1840-1864)

Fra AarhusWiki
Adolph Theodor Svendsens gravsten i Rådhusparken, tidligere Søndre Kirkegård. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Adolph Theodor Svendsen var bogbindersvend i Aarhus og soldat under Krigen i 1864.

Født den 23. maj 1840 i Aarhus, død den 16. maj 1864 i København.

Søn af skomagermester Jacob Svendsen og Henriette Petersen.

Adolph Theodor Svendsen blev menig soldat ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 349. Han blev såret i kampen ved Dybbøl den 18. april 1864. Han blev fragtet til Københavns Garnisonshospital, hvor han døde den 16. maj samme år. Han var dog ikke alene, da han far nåede at komme til København for at være hos sin søn på hans dødsleje.

Hans forældre annoncerede hans død i Aarhus Stiftstidende den 21. maj 1864:

"At vor kjære søn, Bogbindersvend Adolph Theodor Svendsen, Menig i 20. Infanteri-Regiment, saaret under Stormen paa Dybbøl den 18. April, er død paa Lazarethet i København den 16. Mai, bekjendtg. herved sørgeligst for fravær. Slægt og Bekjendte af hans dybtsørgende Forældre og Søskende."

Senere kunne man læse om begravelsen, der fandt sted den 24. maj, at der havde været stor deltagelse. Stiftsprovsten holdt tale, kisten blev båret af Adolph Theodor Svendsens våbenbrødre og sangforeningen, som "den Afdøde havde været et virksomt Medlem" af, sang under højtideligheden.

Adolph Theodor Svendsen blev begravet hjemme i Aarhus på den nu nedlagte Søndre Kirkegård. I dag er kirkegården blevet rådhuspark, men Svendsens gravsten er stadigt bevaret i parken, ligesom der samme sted er opstillet et monument for faldne krigere i de slesvigske krige 1848-1850 og 1864.

Litteratur og kilder