Aarhusposten

Fra AarhusWiki

Aarhusposten blev stiftet i 1902 af C.A. Nielsen som en lokalavis båret af en klar borgerlig og national holdning. Bladet var således blandt andet kendetegnet ved pågående polemik mod de politiske venstrefløjskræfter, ikke mindst kommunisterne, og dets virke skrev sig ind i en overordnet landspolitisk kamp mellem konservative kræfter og de nyere politiske kræfter udtrykt i henholdsvis bonde- og arbejderbevægelsen. Med Nielsen som redaktør fik det derfor også en pågående karakter. Det var et middagsblad, der ofte blev læst i borgernes og arbejdernes middagspause.

I 1909 blev bladet slået sammen med et andet aarhusiansk middagsblad med borgerlig observans, nemlig Aarhus-Spejlet. Det var en sammenslutning båret af økonomiske betragtninger. Stifteren C.A. Nielsen var indtil 1910 redaktør, derefter redigeredes det i en årrække af Thorvald Petersen og senere blandt andet af forfatteren Anders Olsen. Det var beliggende i Rosensgade 24 med dagbladet Jyllands-Posten som nabo.

I 1937 ophørte bladet med at udkomme.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Aarhus gennem tiderne bd. 3. Bestil materiale
  • Holstein - Ratlou, Aarhus - Historisk - Topografisk Beskrivelse med Biografier bd. 1. Bestil materiale
  • Ib Geil, Aviser der døde, i: Århus Årbog 1983. Bestil materiale
  • Aarhus - Spejlet 8.2.1909.