Aarhus Friskole

Fra AarhusWiki
Denne side er ufærdig

Gennem tiden er navnet Aarhus Friskole blevet brugt om flere forskellige skoler.

I nyere tid henviser navnet til skolen, der blev stiftet i 1952, og i 1968 fik lokaler i Stavtrup, hvor skolen stadig findes.


Nedenstående omhandler et ældre brug af navnet Aarhus Friskole.

Aarhus Friskole - også kaldet Pastor Højmarks Skole - var Valgmenighedens Skole og blev stiftet i 1886.

I 1901 blev Aarhus Friskole til Fru Laursens Realskole. Den gamle, grundtvigske friskoles knæfald for en ny tids udfordringer betød, at valgmenighedspræsten, Asger Højmark, i 1905 sammen med sin egen og tre andre familier meldte fra og oprettede en ny skole under navnet Aarhus Friskole. Denne skole fik i sin 30-årige levetid adskillige adresser, men aldrig ret mange elever. Det startede med seks elever i en toværelses lejlighed i et baghus i Vesterbrogade. Snart købte "4 Mænd af Skolekredsen" en ejendom i Hjortensgade, hvor der blev holdt skole indtil sommerferien 1910. Nu var tiden inde til, at skolekredsen i forening købte ejendommen Nørre Allé 30, hvor forhuset blev udlejet til privat beboelse, mens havehuset i to etager indrettedes til skole med gymnastiksal, lærerbolig og en lejlighed til viceværten. Det varede til 1918. Ejendommen var da blevet solgt til Syvende Dags Adventisterne, som derefter kunne åbne deres private skole her. Friskolen flyttede endnu en gang. Nu til Thunøgade 19, hvor selvransagelsen på et tidspunkt var uundgåelig. Hen imod 1930 så ledelsen sig nemlig nødsaget til at vige for det ellers så forkætrede eksamenskrav, idet et præliminærkursus oprettedes som en del af friskolen. Lige lidt hjalp det. Skolen lukkede i 1935.

I 1910 mente Højskolebladet det i anledning af indvielsen i Nørre Allé 30 i øvrigt berettiget at notere følgende:

"At der just ikke ses paa Skolen med "milde Blikke" af Skoleautoriteterne og Byraadsflertallet i Aarhus er en Kendsgerning, og at den som Følge deraf ikke modtager Tilskud fra Kommunen, behøver vist næppe at tilføjes."

Hvorvidt skolebestyrerinde, fru Johanne Clemmensen (f. 1879), hvis forberedelsesskole endnu i 1930 optræder i Vejviserens spalter, har spillet nogen rolle i friskolens historie er indtil videre uklart. Skoledirektør Chr. Buur oplyser i sin bog, "Aarhus Skolevæsen gennem 80 Aar" (Bestil materiale) fra 1930, at "Hr. Pastor Højmark" i 1909 overtog sin private skole efter "Fru J. Clemmensen", der havde oprettet skolen i 1906. Måske er der tale om fejl, misforståelser eller unøjagtigheder, men det kan vel ikke afvises, at Johanne Clemmensen på en eller anden måde har været knyttet til friskolen uden at lægge navn til den udadtil.

Se også

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Højskolebladet for 7. september 1910.
  • Århus Årbog 1987, s. 137-141. Bestil materiale
  • Skoler og Skolegang i Aarhus 1930-1970 (1978), s. 252 Bestil materiale