Aarhus Fiskeauktion

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Opkøbere omkring fisk i kasser til Århus Fiskeriauktion. Bagerst ses Søren Clausen fra P. Clausens Fiskehandel. Preben Hupfeld. 1979-09-11.

Aarhus Fiskeauktion var en betydningsfuld institution i Aarhus, hvor byens fiskehandlerne samledes for at byde på dagens fangster.

Fiskeauktionerne adskilte sig fra konventionelle auktioner ved brugen af subtile signaler, som et blink med øjet eller et lille nik for at byde på varerne. Auktionsmesteren begyndte auktionen ved at annoncere en maksimumspris, hvorefter prisen blev gradvist sænket. Som et eksempel fra 1962 lyder det, at startprisen for et pund rødspætter var to kroner, og prisen blev herefter nedsat med fem øre, indtil der blev budt.

Denne unikke auktionsmetode tiltrak primært erfarne deltagere, da det krævede opmærksomhed og snilde at deltage. En røverhistorie lød på, at en mand, der for sjov deltog i en fiskeauktion, uheldigvis endte med at byde og købe hele tre tons torsk.

Etableringen af fiskeauktionen og auktionshallen

I 1936 begyndte fiskeeksportøren Jens Espersen at samle fiskeorganisationer i og omkring Aarhus med det formål at ansøge om tilladelse til at afholde offentlige og frivillige fiskeriauktioner ved havnen. Formålet med auktionerne var at opnå bedre priser samt forbedre kvaliteten og mængden af fisk. På dette tidspunkt var der stor utilfredshed blandt fiskere på grund af dårlige forhold, herunder snavset vand, der var så urent, at mindst 15% af fiskene døde i hyttefadene.

Den 3. november 1936 afholdt Aarhus Havneudvalg møde, hvor de foreslog opførelsen af en midlertidig fiskeauktionshal på Nordhavnsterrænet. Placeringen tillod, at bygningen kunne forblive på den gamle fiskerihavn, og når denne blev nedlagt, kunne bygningen anvendes som pakhus.

Klokken syv om morgenen den 22. december 1936 blev den første fiskeauktion afholdt. Auktionen fandt ikke sted i det midlertidige auktionshus, men derimod under buelamperne ved Aarhus Havn. Auktionsmesteren, Jens Espersen, havde spredt rygtet om auktionen aftenen før, og en passende skare dukkede op, som kunne byde på 2000 kg blandet fisk. Fiskerne forlod auktionen tilfredse, hvilket blev beskrevet i Aarhus Stiftstidende: ”Saa store Priser er ikke længe set i Aarhus Havn. Fiskerne var godt tilfreds og daskede Espersen venskabeligt paa Skuldrene: Den er fin, du!”

De tidlige dage med fiskeauktioner var dog ikke uden konflikter. Uenigheder opstod mellem auktionsmester Espersen og havneingeniøren, Holger Gebauer, der var ansvarlig for Lystbådehavnen. Espersen kritiserede Gebauer for at favorisere lystsejlere på bekostning af fiskerne i forbindelse med flytningen af Fiskerihavnen til Lystbådehavnen. Espersen udtalte sig i den forbindelse til Aarhus Stiftstidende, hvor han sagde: ”Aarsagen til hele Miseren er, at Havneingeniør Gebauer ikke vil beskæftige sig med Fiskerne. Der maa vel være Grænser for, hvad han kan tillade sig.”

Gebauer havde derimod indsamlet dokumentation, der påviste, at Espersen ulovligt havde opkrævet en halv procent i auktionsgebyr siden starten af fiskeauktionerne. Espersen erkendte, at han havde opkrævet en ulovlig afgift, men forklarede, at han havde fiskernes godkendelse. Samtidig mente Espersen, at Gebauer ikke havde overholdt den kontrakt, der var blevet indgået i samarbejde med Havneudvalget vedrørende pladsleje for nogle kasser.

Tiden var generelt præget af diskussioner og konflikter vedrørende det kommende auktionshus, eftersom Fiskerihavnen skulle flyttes til Lystbådehavnen, og både lystsejlerne og fiskerne ønskede at varetage deres egne interesser.

Opførelsen af den nye auktionshal begyndte den 11. september 1939 og blev afsluttet den 25. april 1940. Den omfattede ikke kun hallen, men også tilhørende administrations- og kontorbygninger.

Udfordringer og udvikling

Fisk og opkøbere i auktionslokalet til fiskeriauktion i Århus Fiskerihavn. Ib Hansen. 1986-12-12.
På Århus Fiskeriauktion ses en dame, der får hjælp til at bære en kasse fisk, mens 2 ansatte i hvide kitler ser til. Ib Hansen. 1975-02-13.

I 1942 opstod nye udfordringer for både fiskerne og Aarhus Fiskeauktion på grund af Anden Verdenskrig, der forhindrede folk i at tage ud at fiske. Dette førte til en mangel på fisk til auktionerne. Imidlertid blev der lejlighedsvis tilsendt nogle kasser med fisk fra steder som Grenå og Mariager, og enkelte fiskegrossister modtog fisk fra Vestkysten.

Samtidig opstod der konflikter mellem auktionsmester Jens Espersen og fiskerne i Aarhus, der krævede ændringer i auktionsledelsen. De rejste derfor til København for at klage over Espersen og anmode om en ny auktionsmester hos fiskedirektøren, Trolle Thomsen. Utilfredsheden med Espersen var allerede oppe at vende tilbage i 1937, så tålmodigheden blandt fiskerne var ikke stor. Som en reaktion på utilfredsheden iværksatte fiskeriforeningerne en blokade mod fiskeauktionerne i Aarhus, indtil der blev truffet en beslutning i sagen. Fiskerne gik således direkte til grossisterne, så de kunne undgå auktionen, mens andre solgte deres fisk i andre byer.

I 1943 blev Anders Christensen valgt som den nye auktionsmester under en generalforsamling, hvilket ligeledes medførte til løsning af visse problemer, herunder fastsættelse af prisen for leje af fiskekasser.

I 1961 opstod en ny udfordring, da fiskehandlere protesterede imod en mindsteprisordning. Den teknologiske udvikling inden for fiskeri havde øget fangstmængderne, hvilket pressede priserne. Hvis fiskene ikke blev solgt til mindsteprisen, blev de trukket tilbage, overhældt med rød farve og solgt som mink- eller fiskefoder. Fiskeriforeningerne indførte mindstepriser for at beskytte fiskerne, hvilket udløste fiskehandlerprotesten. En udtalelse til Aarhus Stiftstidende lød: ”vi kan og vil ikke lade os diktere priser. Den nye mindstepris er vedtaget uden forhandling med Aarhus og Omegns Fiskehandlerforening.”

Forurening og lukning

I 1988 opstod nye udfordringer, denne gang på grund af forureningen i Aarhus Bugt, der førte til mindre fangster, som ikke kunne opfylde efterspørgslen og truede med at lukke auktionshuset. Ifølge Aarhus Stiftstidende blev der i 1987 landet 43 tons rødspætter, hvilket var markant mindre end de 153 tons i 1983 og 458 tons i 1976. Disse tal bekræftede tydeligt en nedgang i rødspættebestanden i bugten.

Ikke desto mindre oplevede Aarhus Fiskeauktion en genopblomstring blot få år senere i 1992 med en omsætning på 10 millioner kroner. Blandt andet var torsken vendt tilbage til byen, hvilket kunne mærkes på omsætningen.

Desværre måtte Aarhus Fiskeauktion lukke den 1. september 2002. De gamle auktionslokaler huser i dag restaurant Det Glade Vanvid.

Aarhus Fiskeauktion på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Aarhus Fiskeauktion

Litteratur og kilder

 • Aarhus byråds journalsager, Nr. 248-1936, Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober 1936 - side 9
 • Preben Rasmussens samling, Helt i fisk, 14/8/1992
 • Preben Rasmussens samling, Århus-fiskeriet er i bedring, 16/6/1992
 • Preben Rasmussens samling, Et hævet øjenbryn en pibes vippen og – skrubber skifter ejer, 29/12/1986
 • Preben Rasmussens samling, Fiskeriauktion – med baade blink og nik, 15/9/1962
 • Aarhus Stiftstidende, 15/5/1936
 • Aarhus Stiftstidende, 19/7/1936
 • Aarhus Stiftstidende, 8/8/1936
 • Aarhus Stiftstidende, 7/10/1936
 • Aarhus Stiftstidende, 4/11/1936
 • Aarhus Stiftstidende, 22/12/1936
 • Aarhus Stiftstidende, 17/1/1937
 • Aarhus Stiftstidende, 14/4/1937
 • Aarhus Stiftstidende, 21/1/1939
 • Aarhus Stiftstidende, 11/9/1939
 • Aarhus Stiftstidende, 25/4/1940
 • Aarhus Stiftstidende, 17/2/1942
 • Aarhus Stiftstidende, 21/4/1942
 • Aarhus Stiftstidende, 24/4/1942
 • Aarhus Stiftstidende, 30/4/1942
 • Aarhus Stiftstidende, 8/2/1943
 • Aarhus Stiftstidende, 8/12/1961
 • Aarhus Stiftstidende, 5/11/1988
 • Aarhus Stiftstidende, 17/08/2002
 • Aarhus Stiftstidende, 1/5/2006