Aarhus Boligkommission

Fra AarhusWiki

Boligkommissionens kontor blev etableret af Aarhus Byråd den 21. august 1939 i henhold til § 4, stk. 2 i lov nummer 212 af 31. maj 1939 om boligtilsyn og sanering.

Boligkommissionens opgave bestod i at administrere ovenstående lov. Og i henhold til boligtilsynslovens § 8 skal boligkommissionen påse gennem periodisk inspektion, at bygninger indeholdende boliger og opholdsrum som sådan indenfor kommunen lever op til den gældende lovgivnings krav med mulighed for og/eller henblik på nedrivning.

Århus Boligkommission skulle ligeledes sagsbehandle klager over private lejligheder, der tidligere var tilgået sundhedskommissionen, ligesom kommissionen på eget initiativ kunne tage sager op til behandling.

Kilder =

  • Århus Kommunalhåndbog 1951