AarhusWiki:Ophavsret

Fra AarhusWiki

AarhusWiki skal være et frit tilgængeligt, brugerskabt opslagsværk over Aarhus' kulturhistorie. Det betyder, at al materiale på AarhusWiki skal være i offentlig eje eller lovligt publiceret under en af vore frie Creative Commons licenser, der med enkelte undtagelser tillader andre at kopiere, bearbejde og videreformidle al vores indhold, både tekst og billedmateriale. Denne side handler om de danske ophavsretsbestemmelser, som vi er underlagt, mens siden om licenser, handler om de brugslicenser vi benytter til publicering af ophavsretslig beskyttet materiale.


Ophavsretsloven

Den danske ophavsretslige lovgivning omfatter automatisk alle frembringelser med værkhøjde (§ 1), dvs. frembringelser som udtrykker en vis grad af originalitet eller særpræg (litterære værker, malerier, film, skulpturer, illustrationer, fotografier, musik o.a.). Desuden indeholder lovteksten også en række bestemmelser omkring forskellige frembringelser uden værkshøjde, men her gælder loven kun udvalgte typer af frembringelser.

At have ophavsretten til et værk betyder kort og godt, at ophavsmanden (en eller flere personer) har eneretten til at fremstille eksemplarer af værket og/eller gøre det tilgængelig for almenheden (§ 2). Som udgangspunkt må ingen anden end ophavsmanden derfor offentliggøre eller distribuere et givent værk, og almindeligvis benytter ophavsmanden netop denne eneret til at bestemme de vilkår under hvilke et værk udgives og/eller distribueres.

For at benytte ophavsretslig beskyttet materiale på AarhusWiki skal man med andre ord have tilladelse hertil fra ophavsmanden, og for nemheds skyld har vi valgt at standardisere disse tilladelser i en række Creative Commons brugslicenser, som ophavsmanden derfor skal acceptere. Tilbage til ophavsretsloven.

Gyldighedstid

Ophavsretsloven opererer med flere perioder for ophavsretslig beskyttelse af et værk, alt efter værkshøjde og mulig identifikation af ophavsmand.

Frembringelser med værkshøjde
  • For værker med kendt ophav gælder eneretten til at fremstille eksemplarer af et værk og gøre det tilgængeligt indtil 70 år efter ophavsmandens død.
  • For værker med ukendt ophav varer ophavsretten i 70 år efter udgangen af det år, hvor værket blev skabt.
Frembringelser uden værkshøjde

Blandt bestemmelserne om specifikke typer af frembringelser uden værkshøjde er særlig én bestemmelse relevant for AarhusWiki, nemlig § 70, der fastsætter at fotografen bag et almindeligt foto uden værkshøjde har eneret til at råde over billedet indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da billedet blev fremstillet.

Undtaget fra denne bestemmelse er fotografiske billeder (altså uden værkshøjde) som er taget før 1970. Disse billeder er alle uden for ophavsretslig beskyttelse (§ 91, stk. 5).

Særlige forhold omkring fotos

Taler man om ophavsret i forbindelse med fotos, skal man være opmærksom på det forhold, at motivet også kan have en ophavsret til et givent billede. Følgende relevante bestemmelser gør sig gældende:

  • Hvis hovedmotivet er et menneske, som ikke er offentlig kendt, skal vedkommende (en eller flere) også godkende udgivelsen af billedet.
  • Hvis hovedmotivet er et kunstværk (maleri, skulptur, illustration, bogomslag m.m.) af en kunstner, som stadig lever eller har været død i mindre end 70 år, skal denne kunstner som udgangspunkt også godkende udgivelsen af billedet. Undtaget fra denne regel er dog kunstværker, som varigt er "anbragt på eller ved en for almenheden tilgængelig plads eller vej." (§ 24, stk 2). Sådanne værker må udgives kvit og frit, så længe man ikke bruger afbildning i erhvervsmæssig øjemed. Fotograferer man eksempelvis 'Vanddragen' på Store Torv i Aarhus, må dette billede kun lægges på AarhusWiki, hvis man benytter den brugslicens, der ikke tillader filen at blive brugt i kommercielle sammenhænge.
  • Det skal i øvrigt nævnes at bygninger frit må afbildes, også til kommerciel brug (§ 24, stk. 3)

Eksterne henvisninger