AarhusWiki:Licenser

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

For at understøtte en smidig og lovlig proces med at lægge forskelligt materiale på AarhusWiki, har vi valgt at benytte en række Creative Commons brugslicenser, der både skal sikre, at alt ophavsretsligt beskyttet materiale på AarhusWiki er retmæssigt publiceret, men samtidig også muliggør, at dette materiale frit kan genbruges i mange andre sammenhænge.

Når man publicerer materiale på nettet - det være sig tekst, billeder eller andet - kan det enten være uden for ophavsretslig beskyttelse (og dermed frit tilgængeligt) grundet alder, manglende værkshøjde eller gennem et bevidst valg fra rettighedshavers side, eller det kan være under ophavsretslig beskyttelse. I sidstnævnte tilfælde skal man have tilladelse fra rettighedshaver(ne) til det givne materiale for at kunne publicere det! For vores vedkommende har vi som nævnt valgt at lade disse tilladelser tage form af en række specifikke Creative Commons brugslicenser, der præcist og standardiseret beskriver de vilkår under hvilke materiale må lægges på AarhusWiki.

Creative Commons licenser

Blandt mange mulige frie licenser har AarhusWiki valgt at udgive indholdet under Creative Commons licenser, fordi de både er globalt udbredte, samt juridisk gennemarbejdede og -prøvede. En Creative Commons licens bruges først og fremmest til at beskrive de vilkår for brug af ophavsretsligt beskyttet materiale, som både ophavsmand og udgiver skal acceptere.

Da et givet værk enten kan være ophavsretsligt beskyttet eller i offentligt eje, have værkhøjde eller ej, samt ophavsmanden være kendt eller ukendt, har vi været nødsaget til at arbejde med flere licenser, som beskrives i det følgende.

Udgivelse af tekst

Alle artikeltekster udgives under Creative Commons Navngivelse 3.0 (cc-by 3.0) eller nyere. Denne licens tillader fri kopiering, redigering og redistribution af en given tekst, så længe AarhusWiki/forfatterne krediteres korrekt.

Bidrager man med tekstuddrag, som man ikke selv har forfattet, skal man følge almindelig, god citat-skik. Man skal således tydeligt henvise til både forfatter og det værk eller medie, hvori teksten oprindeligt er publiceret.

Importerer man hele tekster, skal man sørge for at de eksisterende brugsvilkår, der eventuelt måtte knytte sig hertil, er kompatible med Creative Commons Navngivelse 3.0 eller at rettighedshaver(ne) eksplicit tillader udgivelse på AarhusWiki under denne licens. Importerer man materiale som kræver kreditering af forfatteren, bør du gøre det i redigeringsbeskrivelsen, som bliver gemt i sidehistorikken. Uanset licensen, kan det importerede materiale blive afvist på grund af alt for forstyrrende krav til kreditering.

Da der almindeligvis vil være flere forfattere på en artikel, skal man som bidragyder også acceptere, at det muligvis kun er selve AarhusWiki, der krediteres. Ønsker nogen at genbruge materiale fra AarhusWiki afkræves de med andre ord ikke at opliste samtlige forfattere af en artikeltekst. Vil man vide hvilke personer, der helt specifikt har bidraget med hvilken del af en artikel, findes der for hver artikel en sidehistorik, der angiver det præcise indhold af hvert enkelt bidrag.

Udgivelse af billeder

Publicering af billeder tilbyder flere muligheder for licensering, og for at hjælpe dig med dit valg, vil de forskellige alternativer her blive opridset. Med undtagelse af ét par særtilfælde, tillader alle de valgte licenser fri kopiering, redigering og redistribution af et givet billede, så længe rettighedshaver(ne) krediteres korrekt.

Billeder i offentlig eje

Et billede kan være offentligt eje (public domain), hvis enten ophavsretsholder allerede har frasagt sig ophavsretten til billedet, eller hvis det i det hele taget er uden for ophavsret (grundet alder eller manglende værkshøjde). Hvis et foto af en eller anden årsag er i offentlig eje, skal det naturligvis forblive deri. Til dette formål benyttes Creative Commons Public Domain Mark 1.0 (PDM), der indikerer overfor brugerne, at dette værk er i offentlig eje.

Billeder under ophavsret

Hvis et foto stadig er under ophavsretslig beskyttelse skal alle rettighedshavere til et foto (både fotograf og evt. motiv) give tilladelse til at udgive billedet under den licens, som vælges fra denne liste:

  • Hvis alle rettighedshavere (dig selv eller andre) ønsker det, kan man udgive et billede til offentlig eje. I sådanne tilfælde skal man benytte Creative Commons Universal Public Domain Dedication (CC0), hvorved man kort og godt frasiger sig enhver rettighed til videre brug af billedet.
  • Hvis rettighedshaver(ne) ønsker at blive krediteret, og ellers frigive billedet til kopiering og redigering, skal man benytte Creative Commons Navngivelse 3.0 (CC-BY 3.0).
  • Hvis hovedmotivet på et foto er en afbildning af et varigt placeret offentligt kunstværk, hvis kunster stadig lever eller er død for mindre end 70 år siden, skal man benytte Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel 3.0 (CC-BY-NC 3.0). Til gengæld behøver man ikke spørge kunstneren/arvinger om tilladelse til publicering af billedet.

Materiale med ukendt ophav

Det kan naturligvis være umuligt at finde alle rettighedshavere til et givet materiale, men i sådanne tilfælde accepterer AarhusWiki kun materiale, som man kan datere så langt tilbage i tiden, at det med stor sikkerhed kan fastslås at ophavsretten ikke længere er gældende.