Aage Svend Isager

Fra AarhusWiki

Aage Svend Isager (født i Nyborg 1894), præst i Hasle Kirke

Aage Svend Isager blev student fra Odense Katedralskole i 1912 og siden kandidat i teologi i 1920. Dernæst virkede han i perioden 1921-28 som præst på henholdsvis Læsø og i Todbjerg-Mejlby.

I 1921 giftede Isager sig med dansk-amerikaneren Marie Louise Meyer, der var opvokset i Berlin, hvor faderen var direktør. Marie Louise Meyers bedstefar var selv kirkelig engageret og var dels superintendent (biskop] og hofpræst i Thüringen og havde ledsaget den tyske kejser Wilhelm på en rejse til Jerusalem i 1898.

Kilder

  • Hasle Sogns Historie - Fra landsby til Århus-forstad