Aage Peter Rahleff

Fra AarhusWiki
Aage Peter Rahleff

Overlæge, Dr. med. Aage Peter Rahleff, født i København 27. August 1868. Student fra Metropolitanskolen 1886, med. embedseksamen 1893. Dr. med. 1898. Praktiserende læge i Aarhus 1899. Kommunelæge 1899-1905. Overlæge ved den medicinske afdeling på Sct. Josephs Hospital i Aarhus 1907 ved Aarhus Kommunehospitals medicinske afdeling fra 1913. Privatdocent i internet medicin fra 1910.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XIV Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus