Århus Friskole

Fra AarhusWiki

- Stavtrup -

Den gamle Aarhus Friskole, som også var kendt under navnet "Pastor Højmarks Skole", havde for længst drejet nøglen om, da en ny Århus Friskole i 1952 så dagens lys i et lokale på Brendstrupvej 31. Allerede året efter flyttede skolen til villaen på Marselisvej 19. Endnu en verdenskrig havde været medvirkende til, at samfundet i 50´erne tog sig ganske anderledes ud end i 30´erne, og pædagogikken havde ændret sig tilsvarende. De to friskoler skal måles med hver sin alen. I den ny friskole blev der fra starten lagt megen vægt på de musisk-kreative fag og elevindflydelse. Der skulle arbejdes på tværs af klasser og alder, og basisgrupper skulle etableres med henblik på at tage emner af snart sagt enhver karakter op til behandling.

Efter en årrække på Marselisvej flyttede skolen i 1968 ind i en tidligere fabriksbygning på Søholmvej 13 i Stavtrup. Her fik elever og lærere helt nye muligheder. Gang på gang blev der bygget om og til, og senest er der fornylig foretaget en total ombygning til en pris af ikke mindre end 2,8 millioner kroner. Indvielsen fandt sted i 2001, og opgaven bestod først og fremmest i at sikre alle klasser et større klasselokale med gode adgangsforhold til skolens tre fællesrum.

Fra og med skoleåret 1971/72 er Århus Friskole eksamensskole, og foruden børnehaveklasse fik skolen, som tiden gik, klasser ud over det syvende skoleår. Folkeskolens afgangsprøve efter niende tilbydes til stadighed. Tiende klasse med mulighed for erhvervelse af folkeskolens udvidede afgangsprøve har det derimod kun været muligt at oprette lejlighedsvis. Målsætningen har været klasser med maksimalt 16 elever og dermed en skole med omkring 160 elever. I skoleåret 2001/2002 er elevtallet 166, det foregående år var der 160 børn indskrevet i skolen.

litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.139226 longitude=10.112377> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.112377, 56.139226] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>