Wilhelm Ludvig Svendsen (1836-1922)

Fra AarhusWiki
Wilhelm Ludvig Svendsen

Købmand Wilhelm Ludvig Svendsen medlem af Aarhus Byråd 4. januar 1888 - 31. december 1893.

Født 16. marts 1836 i Helsingør, død feb. 1922 i København

Forældre: pigen Inger Marie Mortensen og kontorist William Ashevit angivet som barnefader. - Gift med Anne Julie Kaas, født 23. november 1831 i Helsingør, død 20. februar 1913 i København, datter af jomfru Sophie Henriette Holst og kontorist Frederik Kaas angivet som barnefader (forældrene viet 20. septembr 1832).

Karriere

W.L. Svendsen etablerede sig i 1864 ved overtagelse af købmand J.U. Gerdes' butikshandel på Lille Torv, efter at han i et års tid havde bestyret forretningen for Gerdes. 1871 købte han bygningen på hjørnet af Clemens Torv og Kannikegade (senere F.W. Yhrs modemagasin) og virkede her, til han 1894 flyttede til København. I årene 1876-94 var Svendsen kasserer i Århus Kjøbmænds Hjælpekasse og 1879-94 medlem af bestyrelsen for Århus Handelsforening. I 1880 var han medstifter af samkøbsforeningen »Jylland« og i 1883 af Foreningen af jyske Handelsforeninger. En årrække var han formand for Velgørenhedsselskabet. Til Århus byråd blev Svendsen valgt 4. januar 1888. Han havde sæde i rådet til 31. december 1893. Ved hans afgang skrev redaktør Harald Jensen i Demokraten, at han altid havde tilhørt reaktionen, og tilføjede: ». . . Hvorfor Svendsen i sin tid blev indvalgt i byrådet, hører til de uløselige gåder«. Aarhuus Stiftstidende forsvarede Svendsen ved at henvise til hans store arbejde i udvalget for bygninger og inventariesager - og ved at udtrykke det ønske, at Harald Jensen, der netop var blevet valgt, ville komme til at overtage Svendsens udvalgspladser. Avisen erkendte dog samtidig, at han ikke havde »efterladt sig mange minder af blivende betydning«.  

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Skatteligningskommissionen 1877-79
  • Udvalget for bygninger og inventariesager 1888-93
  • Udvalget for vejvæsenet 1891-93
  • Brolægningsudvalget 1891-93
  • Indkvarteringskommissionen 1891-93

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale