Voldgiftsmænd for jagtafløsningen

Fra AarhusWiki

Aarhus Byråd blev i henhold til lov om jagttegn nummer 145 af 28. april 1931, § 2 pålagt, at vælge 2 voldgiftsmænd til en 3 årig periode. Sammen med en af kongen for Aarhus Amt udnævnt formand træder voldgiftsmændene i funktion, når de af parterne i en afløsningssag bliver udpeget til at afholde afløsningsforretningen.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951