Viby højere Landboskole

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Vibyhus omkring 1895-1905. Senere blev navnet Vibyhus flyttet til ejendommen på Bjørnbaksvej 5 mens det gamle Vibyhus blev til Bjørnbakhus. Ukendt fotograf, 1895-1905, Aarhus Stadsarkiv.

Viby højere Landboskole blev grundlagt i 1857 af skolelærer og politiker Lars Bjørnbak (1824-1878). I 1870 flyttede højskolen ind i den af Bjørnbak nyopførte ejendom Bjørnbakhus, som på daværende tidspunkt hed Vibyhus. Ejendommen ligger på Bjørnbaksvej 1

Bjørnbak drev højskolen frem til sin død i 1878, hvorefter sønnen, Viggo Bjørnbak, overtog ledelsen. Han var forstander indtil 1886, men efter flere års forsøg på at drive højskolen videre, blev det i 1899 besluttet at nedlægge skolen og sælge Vibyhus til privat bolig. Året efter købte redaktør for Aarhus Amtstidende, Bertel Jensen, ejendommen, og flyttede ind med sin hustru Petrine og deres børn. I dag holder Børnehaven Bjørnbakhus til i ejendommen.

Bondens almendannelse

På Viby højere Landboskole skulle den “almindelige landbo” opnå en “passende grundig Almendannelse og saadanne Kundskaber og Færdigheder, som kunne være ham til Nytte i hans Virksomhed som Agerdyrker”. Undervisningen skulle selvfølgelig også tilrettelægges efter bøndernes gårddrift, og derfor blev det i august 1860 annonceret, at højskolen først ville begynde årets fjerde vinterkursus den 1. november grundet den sene høst. Optagelse på skolen krævede ikke gennemførelsen af en prøve, men eleverne måtte betale 10 rigsdaler for undervisning, lys og varme i vinterhalvåret.

Undervisningen fokuserede på det rent oplysende og opdragende og blev afsluttet med en eksamen. Bjørnbaks undervisningsform stod dermed i modsætning til de nyere grundtvigske “skoler for livet”, som lagde vægt på erfaringsudveksling og samtaler mellem lærer og elev, hvor elevens naturlige nysgerrighed skulle opmuntres og udvikles.

Viggo Bjørnbak

Viggo Bjørnbak førte både højskolen i Viby og Aarhus Amtstidende videre efter sin fars død. Viggo Bjørnbak var 1884–1892 medlem af Folketinget for Odderkredsen.

Viby højere Landboskole på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Viby+H%C3%B8jere+Landboskole

Kilder og litteratur

  • Kirsten Melsen m.fl. Viby – et tilbageblik. Artikler m.m. fra de første 10 årsskrifter, Viby 2009.
  • (Red.) K. Moesgård m.fl. Viby Skole 1906-1981, Viby 1981
  • Lars Bjørnbak, Dansk Biografisk Leksikon: https://biografiskleksikon.lex.dk/Lars_Bj%C3%B8rnbak
  • Aarhus Stiftstidende, 28-08-1860, 4