Viby Præstegård

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Viby Præstegård er en præstegård beliggende i bydelen Viby på adressen Kirkestien 1. Præstegården blev bygget i 1881, og formodes at være opført efter tegninger af arkitekt Carl Steinbrenner, der også stod bag den nærliggende Viby Højskole. Præstegården blev opført i en neogotisk stil med kamtakkede gavle, og er en af få tilbageværende nygotiske bygninger i byen.

Præstegården bestod af 12 værelser. Der var også avslbygninger tilknyttet præstegården som bestod af en lade og en staldbygning beliggende parallelt med stuehuset. Staldbygningen blev revet ned, mens laden blev bygget om til mødelokaler (den såkaldte kirkesal, indviet 2. august 1931).

I 1949 blev præstegården ombygget efter tegninger af arkitekt Wilhelm Th. Klemann.

Præstegården reddet fra nedrivning

I juni 2019 sendte Viby Menighedsråd en ansøgning om tilladelse til at nedrive præsteboligen. Menighedsrådet ville rive ejendommen ned da den fremstod i en forfalden stand og tilmed også var ramt af skimmelsvamp - primært i kælderen. Desuden ansloges det at bygningen var forholdsvis dyr at opretholde i drift, idet opvarmning af præsteboligen årligt kostede 55.000-60.000 kr.

I februar 2020 nedlagde Aarhus Kommune dog et paragraf 14-forbud mod nedrivning af ejendommen efter planloven med henblik på at udarbejde en bevarende lokalplan for ejendommen. Forbuddet med nedrivning blev modtaget med beklagelse fra Viby Menighedsråd, der anslog, at det vil koste 2-5 millioner kr. at renovere og modernisere ejendommen, hvilket menighedsrådet ikke havde råd til. Efter kommunens afslag på nedrivning besluttede menighedsrådet sig i stedet for at arbejde for omdannelsen af den nedslidte præstegård til et kulturhus for egnens borgere.

Viby Præstegård på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Viby+Pr%C3%A6steg%C3%A5rd

Litteratur og kilder