Vestre Landsdelskommando

Fra AarhusWiki

- VLK -

Oprindelsen til VLK går tilbage til 1815, hvor der blev oprettet fire generalkommandoer for henholdsvis Sjælland, Fyn, Nørrejylland og Schleswig-Holsten. Efter krigen 1864 blev generalkommandoen for Fyn og Nørrejylland slået sammen (2. Generalkommando) og fik hovedkvarter i Århus. I 1909 blev den flyttet til Viborg for at vende tilbage til Århus i 1946.

Fra 1947 blev Generalkommandoens adresse Marselis Tværvej 4, Århus og fra 1950 blev det under navnet Vestre Landsdelskommando. Sidst i 1980erne flyttede VLK's stab til Langelandsgades kaserne, hvorefter VLK i 1991 blev flyttet til Karup.

I de 40 år, hvor VLK's adresse var Marselis Tværvej 4, arbejdede der i dette militære hovedkvarter ca. 80 officerer og civilt ansatte.

Det skal bemærkes, at en del af den militære øvelsesvirksomhed fandt sted i krigshovedkvarteret i Thors Mølle bunkeren, en stor bunker fuldstændig gravet ned i skovbunden. I denne bunker havde det tyske luftforsvar sin kommandopost i årene 1941-45.

VLK-chefer i perioden 1951-1991:

 • 1951 - 1961 Thyge K. Thygesen
 • 1961 - 1969 Niels Orla Nørberg
 • 1969 - 1975 H.A.I. Pedersen
 • 1975 - 1976 Aage D. Danhuus
 • 1976 - 1982 Georg Asmussen
 • 1982 - 1984 H.T. Havning
 • 1984 - 1987 Paul B.Krogen
 • 1987 Holger Dencker
 • 1987 - 1989 Wagn Andersen
 • 1990 - 1991 Kjeld Hillingsøe

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er skrevet af Per Priess og overført fra Århus Leksikon
 • De jysk-fynske styrkers domiciler III, udg. af VLK 1976 Bestil materiale

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.140452 longitude=10.201221> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.201221, 56.140452] },
 "properties": {
  "marker-symbol": "marker",
  "marker-size": "medium",
  "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>