Udvalget for bygnings- og miljøbevaring

Fra AarhusWiki

Aarhus Byråd besluttede at nedsætte Udvalget for bygnings- og miljøbevaring den 18. april 1968 med henlik på at løse den opgave, der bestod i, dels at fremkomme med forslag på nævnte område og dels afgive udtalelser til magistratens 2. afdeling i forbindelse med byggesager vedrørende bevaringsværdige bygninger og byplanlægning i bevaringsværdige områder.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1974