Udvalget for Sporten

Fra AarhusWiki

Udvalget for SPorten blev nedsat af Aarhus Byråd den 4. april 1946. Udvalget fik til opgave at fremkomme med indstilling vedrørende udlægning a de til sportens udøvelse nødvendige arealer.

Kilder

  • Kommunal Haandbog 1946