Thomashus

Fra AarhusWiki
Hjørneejendommen Thomashus i 1935.
Foto: Den Gamle By

Thomashus var en 4-etagers bygning til beboelse og erhverv beliggende på hjørnet af Vestergade og Grønnegade i det centrale Aarhus. Ejendommen blev opført i 1909, og nedrevet i vinteren 1978-79. Thomashus var beliggende på adressen Vestergade 27 / Grønnegade 28 med matrikel nr. 435b.

Bagermester Martinus Thomsen købte i 1919 Thomashus, og overtog samtidig den eksisterende bagerforretning i bygningen.

Sanering af Møllestiområdet

Efter flere års forberedelse valgte Aarhus Kommune, at tinglyse en saneringsplan for Møllestiområdet i 1970. Stadsarkitens kontor, med Sven Valdemar Pedersen i spidsen, anså det for værende nødvendigt med byfornyelse i området mellem Åboulevarden, Grønnegade og Vestergade med henblik på genopførelse af boligbyggeri. Planerne blev siden revideret, men flere af de gamle og billedskønne bygninger stod ikke til at redde. Karrébebyggelsen hvor Thomashus lå, blev nedrevet hen over vinteren 1978-1979. I stedet opførtes et plejehjem med beskyttede boliger, det nuværende Lokalcenter Møllestien.

Litteratur og kilder

  • Saneringsplan nr. 6. Møllestiområdet. Århus Kommune. Stadsarkitektens kontor. Byfornyelsesafdelingen. April 1977.
  • Preben Rasmussens Samling. Vestergade 27