Thomas Nielsen

Fra AarhusWiki

Thomas Nielsen, 1862-1954 var amtsrådsmedlem og gårdejer.

Thomas Nielsen var født i Grundfør, hvor han overtog fødehjemmet i 1887. Allerede som 30 årig blev han valgt ind i sognerådet og blev samtidig dets formand. Havde mange lokale tillidshverv. Den betydeligste indsats i hans offentlige virke var som medlem af amtsrådet (1901-35), hvor han blev formand for sygehusudvalget. Senere blev han formand for byggeudvalget, der forestod opførelsen af Århus Amtssygehus (1932-35).

Thomas Nielsens Gade er opkaldt efter Thomas Nielsen

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon