Teatercafeen (ved Aarhus Teater)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Teatercafeen lå i hjørnet af Aarhus Teater ud mod Skolegade, Teatergaden og Bispetorvet.

I 1978 åbnede også et andet "Teatercaféen" i Østergade, der tog navnet efter sin forgænger.

I forbindelse med åbningen af det nye Aarhus Teater i år 1900 opstod også i den fløj, der vender over mod Katedralskolen, en teatercafe under teatrets ejerskab. Teatercafeen, der var rigt udstyret og indrettet, og hvor blandt andet Frederik Carl Kristian Hansen Reistrups (1863-1929) imponerende frescofrise med vilde dyr lyste op, var under ledelse af skiftende forpagtere, der til tider havde ganske svært ved at få cafeen til at hænge sammen økonomisk. Med stedets imponerende indretning og vedvarende satsning på levende musik samt et 1. klasses køkken søgte man ellers at cementere det som byens mest mondæne restaurant.

I 1914 overtog teatrets bestyrelse selv driften af restauranten ved forskellige bestyrere gennem årene, og der blev i umiddelbar forlængelse af overtagelsen satset kraftigt på en gennemgående renovering. I 1915 blev det muligt for teatrets publikum at bevæge sig direkte fra teatret og direkte ind i restauranten. Hermed søgte man i højere grad end hidtil at integrere restauranten i teaterets øvrige liv. I 1920'erne og 1930'ern holdt tidens nye toner i form af jazzen deres indtog i restauranten, og der blev tillige, trods bestyrelsen bekymring herved, givet tilladelse til offentligt bal på udvalgte ugedage. Dog udelukkende på restaurantens førstesal. Stedet fik et løssluppent ry, med eksotisk musik og dans, og alkohol i store mængder, hvilket til tider ledte til konflikter med myndighederne. Restaurantens økonomiske problemer forsvandt imidlertid ikke, og med tiden fremstod stedet utidssvarende, hvorfor restauranten i 1950'erne blev lukket. En mindre teaterscene med navnet "Det lille t" dernæst til huse i lokalerne, men senere blev de indlemmet i det store teater og blev blandt andet brugt til det daglige prøvearbejde, som magasin, værksted mv.

Restauranten genåbnede i november 2001 under navnet Cafe Hack, efter arkitekten Hack Kampmann. Det lykkedes for teatret at genskabe Reistrups frescofrise, der ellers var gået tabt.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Det gyldne hus - Aarhus teater i 100 år, red. Jørgen Heiner Bestil materiale
  • Bernhardt Jensen, Som Århus morede sig Bestil materiale
  • John W. Oldam, Træk af hotel, pensionats og restaurationslivet i Aarhus, 1921-1941, 165-168 Bestil materiale

Henvisninger