Tander

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Tiset Sogn.


Beskrivelse i landsbymiljørapporten

Tander, krydset ved Tandergård, fotograferet i2018 af Ib Nicolajsen.


Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby.

Tandergårds hovedbygning, foto af Ib Nicolajsen, 2018.

Geografi og bevoksning:

Tander er placeret på en plan flade i terrænet. Dens form må betegnes som koncentreret, skønt kun Damgård og Tandergård indgår direkte i denne koncentration. Beplantningen må for landsbyen som helhed betegnes som ikke særlig fremtrædende, dog findes en del fine trægrupper i tilknytning til Tandergård og Damgård. Landsbyen har et enkelt vandområde, nemlig en mindre branddam med central beliggenhed.

Bygninger og erhverv:

Udelukkende landbrug.

Vejnet:

De trafikale forhold er præget af ringe trafikerede biveje. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget. Vejbelægningen består hovedsageligt af asfalt og fortove eksisterer ikke.


År 1974
Indbyggertal 20
Antal bygninger 15 bygninger fordelt på 4 ejendomme, heraf 3 landbrug
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 1
Særkende for landsbyen/miljøværdi Tanders omgivelser er præget af landbrugsjorde, mens en høj silo i tilknytning til Tandergård påvirker landsbyen noget. En branddam er omgivet af en del træer og påvirker således miljøet i positiv retning.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler/