Tøndergården

Fra AarhusWiki

Firelænget murstensbygning opført under besættelsen ved den daværende Tøndergade (nu Langenæs Allé).

Bygningen blev opført af værnemagten for at huse kvindelige telegrafister.

Efterkrigstidens byggerestriktioner og en stor mangel på boliger medførte at bygningen blev omdannet til husvildebarakker. Bygningen bestod af små 1- og 2-værelses lejligheder, og husede på tidspunkter over 40 familier, herunder 120 børn under 15 år.

Til børnene oprettede man i bygningen både børnehave, fritidshjem og fritidsklub.

Da byrådet i 1952 vedtog en bebyggelsesplan for Langenæs, var Tøndergården udeladt. Derfor begyndte man at rive bygningen ned i 1957.