Skødstrup og Segalt skoler

Fra AarhusWiki

I Trap Danmarks førsteudgave fra 1859 får man at vide, at der ved denne tid er skoler i såvel Skødstrup som Segalt. Skolerne kan som institutioner, men også som skolehuse være oprettet langt tidligere, ja måske allerede engang i 1720´erne, da Frederik 4. slog tonen an med sine 240 rytterskoler fordelt ud over landet. Tættere på fortidens virkelighed kommer man, hvis der for en stund gøres holdt på adresserne Grenåvej 653 i Skødstrup og Den gamle Skolesti 3 og 5 i Segalt. Her står den besøgende over for de skolehuse, hvortil sognekommunens børn i lange tider havde valfartet, indtil det med indvielsen af centralskolen øverst på bakken mellem Skødstrup og Løgten 21. april 1944 var slut.

Den gamle Skødstrup Skole ligger trefløjet og idyllisk inde midt i det, ”der var engang”. Lærerbolig fra 1857, skolehus og udhus. Skolehusets vedligeholdelsestilstand er mere end problematisk, men alt andet lige ville det fortjene at blive bevaret.

Segalts skolehuse fra ”før verden gik af lave” har en helt anden beliggenhed. Det drejer sig om forskolen, der er nr. 3, og hovedskolen, som er nr. 5 på det, man i en eftertid har kaldt Den gamle Skolesti.

Beliggende et stenkast eller to fra hinanden højt oppe på bakken oven for den gamle mølle og lidt uden for Segalt By er der fra skolerne den skønneste udsigt ud over bugt og vig mod Mols og Djursland.

Spørgsmålet dengang, i slutningen af 1930´erne, var, om sognerådet skulle beslutte sig for at udvide de bestående skoler eller bygge en ny på et centralt sted. Efter en heftig debat valgte man det sidste. Arkitekt Olaf Sahl tegnede den 7-klassede skole, som kom til at rumme tre almindelige skolestuer, en læsestue foruden faglokaler til skolekøkken, håndgerning, sløjd og gymnastik. Hertil kom to fritliggende huse med to lærerboliger i hver. Fem lærere, heraf en enkelt nyansat kvinde, og 150 børn indtog deres nye skole i april 1944 og kom således tyskerne i forkøbet. De meldte sig ultimativt juleaftensdag og forstyrrede derefter skolegangen indtil nogle dage efter befrielsen.

Endnu i 1959 havde skolen sine syv klasser og sine fem lærere. Derefter tog udviklingen fart med 8. klasse fra august 1961, 9. klasse året efter, realafdeling fra 1967 og børnehaveklasser og 10. klasse fra 1971. Alt dette krævede meget betydelige udvidelser af den bestående skole, og med den lokale Erik Høyer som arkitekt indledtes et storstilet byggeprogram, som skulle komme til at præge skolen 70´erne igennem.

Skødstrup Skole havde i 1970 et elevtal på 500, i 1979 på 940, i 1989 på 584. I skoleåret 2000/01 er der på skolen 662 elever med 168 børn tilmeldt skolefritidsordningen.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Skødstrup Skole 50 år. 1944-1994 Bestil materiale