Rasmus Bang

Fra AarhusWiki
Rasmus Bang

Rasmus Bang, Dannebrogsmand., pensioneret Havnelods, f. i Aarhus 19. Maj 1843.

Fra 14 Aars Alderen til Søs som Matros og Styrmand. Fra 1875-1903 ansat som Havnelods i Aarhus. Fra 1893-1913 søkyndig Synsmand ved Damskibs-Tilsynet. Veteran fra 1864. Indehaver af Krigsmedaillen. Deltog i Slaget ved Helgoland om Bord i Fregatten Jylland.

Litteratur og kilder

Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte VI, Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus