Peter Sabroe Seminariet

Fra AarhusWiki

Peter Sabroe Seminariet var et seminarium i Aarhus, opkaldt efter politikeren og samfundsagitatoren Peter Sabroe og eksisterede fra 1966 til 2008. I 2008 fusionerede det med alle mellemlange videregående uddannelser i Region Midtjylland for at danne professionshøjskolen VIA University College, og seminariet navn blev ved dén lejlighed til Pædagoguddannelsen Peter Sabroe.[1] I 2015 fusionerede seminariet yderligere til VIA University College Pædagoguddannelsen Peter Sabroe og flyttede lokalitet til CeresByen, hvor det findes i dag.[2]

Seminariets historie

Historien om Pædagoguddannelsen Peter Sabroe strækker sig over 100 år. Seminariets bygninger blev bygget tilbage i 1909, hvor de blev brugt af Christian den IX's Børnehjem. Da børnehjemmet efter en årrække flyttede ud i mere tidssvarende lokaler, blev det 1966 besluttet at lade Aarhus Børneforsorgsseminarium flytte ind. Asger Hansen blev ansat som seminariets første rektor, og i 1967 begyndte han sammen med en sekretær og to lærere at optage studerende til det nye seminarium.

Seminariet udbød to linjer: Almen-linjen for medarbejdere til børne- og ungdomshjem og Småbørnslinjen for medarbejdere til spædbørnehjem og vuggestuer. Hvert år blev et stigende antal studerende optaget på de to linjer, samtidig med at der blev oprettet opkvalificeringskurser for folk, der var i arbejde.

I 1974 blev uddannelserne slået sammen med uddannelsen til omsorgsassistent (medarbejdere ved Åndssvageforsorg og Særforsorg). Denne fællesuddannelse blev i 1986 revideret og uddannelsens navn blev ændret til "socialpædagog". Seminariet skiftede dermed officielt navn til Aarhus Socialpædagogiske Seminarium.

I 1992 skete endnu en sammensmeltning med de beslægtede uddannelser til børnehavepædagog og fritidspædagog, og der blev etableret en fælles pædagoguddannelse. Med den nye uddannelse ønskede seminariet finde et nyt navn, der kunne afspejle det socialpædagogiske idégrundlag og mangeårige tradition for at uddanne studerende til arbejde med mennesker med særlige behov. Seminariet blev derfor igen opkaldt efter Peter Sabroe, fordi han var en mand med et stort socialt engagement.

I år 2000 blev pædagoguddannelsen en professionsbachelor, og uddannelsen fik et fagligt løft til både profession og videreuddannelse.[3]

Referencer

Skabelon:Reflist

  1. "Fiktion over virkelighedens grimme fjæs" (Hanne Sørensen Smith), fra tidsskriftet Socialpædagogen, årg. 66, nr. 15 (2009), side 16-21
  2. Tanker-i-gang.dk/turforslag
  3. "Fiktion over virkelighedens grimme fjæs" (Hanne Sørensen Smith), fra tidsskriftet Socialpædagogen, årg. 66, nr. 15 (2009), side 16-21