Peder Brix Kronborg

Fra AarhusWiki

Sognepræst i Hasle Kirke, født 1917 i Nautrup på Mors og død i 1985 i Brovst.

Peder Brix Kronborg voksede op med en fader, der var gårdbestyrer og blev student i Viborg samt kandidat i teologi i 1944, hvor han blev ansat som hjælpepræst i Aalborg.

Peder blev i 1947 gift med Ellen Vestergaard og ansattes samme år som sognepræst i Vang omkring Thisted. I forlængelse deraf rejste parret til Vancouver, Canana for at varetage embedet som præst for den danske menighed i Vancouver. Efter hjemkomsten fra Canada assisterede Peder præsten Aage Svend Isager i Hasle og blev samtidigt kapellan ved Skt. Clemens kirke i Randers.

Det var i forbindelse med at pastor Isager i 1960 gik på pension, at menighedhedsrådene i Hasle-Skejby-Lisbjerg opfordrede ham til at søge embedet i Hasle Kirke.

Det var endvidere i Peder Brix´ embedsperiode at Hasles befolkningstilvækst blev markant øget: fra 3723 i 1960 til 6064 i 1973. Kronborg Brix søgte i denne periode til to mindre sogne, nemlig Ryde-Hanbjerg ved Vinderup, hvor han først kom til i 1979, hvorefter han gik på førtidspension.

Efter konens død flyttede Peder Brix Kronborg til konens hjemegn Brovst, hvor han døde i 1985.

Kilder

  • Hasle Sogns Historie - Fra landsby til Århus-forstad