Passage Vinstuen

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Passage Vinstuen blev åbnet den 10. januar 1913 af William Maardt, som kom fra beværtningen Bræddehytten i Vestergade. Bygningen, som huser Passage Vinstuen, er opført omkring år 1900, og ligger i Fiskergyde 15. Hvad der har befundet sig i Passage Vinstuens lokaler i stedets første 13 år vides ikke.

Maardt havde borgerskab som vinhandler "med Ret til Udskænkning for siddende Gæster", og i de første år hed beværtningen "Vinhandler Maardts Bodega". Priserne var meget rimelige - i 1916 kunne man eksempelvis erhverve sig en kold sjus for 35 øre og tilmed få den serveret i haven. Maardt, og sidenhen enken Betty Berling Maardt, drev Passage Vinstuen frem til 1922. Efter denne periode havde beværtningen mange skiftende ejere.

"En fredfyldt plet midt i Storbyens hektiske Trafik" - en sådan fornem omtale fik Passage Vinstuen i to-bindsværket ’Aarhus – Jyllands hovedstad’. Det var jo dengang den kørende trafik, fra sporvogne over hestevogn til lastbiler, pløjede ned gennem midtbyen og Søndergade. På dette tidspunkt var Passage Vinstuen overtaget af Bjørn Rasmussen, som også drev Cykelbanens Restaurant.

I 1964 kunne man i bogen 'Ung i Århus' læse bibliotekar og digter Christian Stub-Jørgensens (1897-1988) artikel "På opdagelse i en halv storstad", hvori han erindrer sine besøg på Passage Vinstuen. Desværre daterede han ikke oplevelserne, men et af hans minder lyder således: "Her var tonen bramfri, og der appelleredes til Bacchusdyrkelsen med indskrifter på bjælkeloftet som f.eks.: "Pris være den gode St. Clemens. Han opfandt Whisky i Vandet. Dør man ikke af Tremens, saa dør man af noget andet"". Inskriptionerne er sandsynligvis blevet fjernet i 1922 da restauratør K.P. Østergaard Andersen overtog vinstuen og fik restaurereret lokalerne.

I 1970erne havde stedet et noget blakket ry som et tilholdssted for narkomaner, bøller og slagsbrødre. I 1980 overtog Karen Ballegaard og Carl Erik Jensen stedet, og de gjorde op med tidligere tiders problemer. Passage Vinstuen fik et tiltrængt løft og er stadig fortsat et åndehul i midtbyens jag. Beværtningen lever primært af stamkunder og studerende. Ejer er Kjeld Nørgaard.

Bevillingshavere og bestyrere

  • 1913-1920: Indehaver William Maardt.
  • 1921-1922: Indehaver Betty Sofie Berling Maardt, William Maardts enke. Hun blev efterfølgende indehaver af Café Á Porta i Fiskergade 26.
  • 1922-1927: Vært K.P. Østergaard Andersen.
  • 1927-1928: Vært Enkefru Marie Elisabeth Østergaard, som efterfølgende blev bestyrerinde på Café Porta i Fiskergade 26.
  • 1928/1929-1929: Vært O.C. Jensen, som havde været bevillingshaver på Café Á Porta fra 1925-1928.
  • 1929-1941: Vært Inger Frentz.
  • 1941-?: Vært O.J. Karner.

Fiskergyde 15 på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=22925

Litteratur & kilder

  • John W. Oldam, Træk af hotel, pensionats og restaurationslivet i Aarhus, 1921-1941, 74-75
  • Vagn Dybdahl, Ung i Århus bd.1, Aarhus Byhistoriske Udvalg, 1964, 142-160