PP Busser

Fra AarhusWiki

PP Busser er et dansk busselskab med hovedsæde i Hasselager syd for Aarhus. Selskabet blev grundlagt i 1976 af vognmand Lars Petersen. I dag ledes selskabet i fællesskab af Lars Petersen og Maria Kathina Petersen, som er Lars’ datter, i samarbejde med Haris Schødt Bahtijarevic. PP Bussers målsætning har lige fra begyndelsen været at levere bustransport og busservice i særklasse. Denne målsætning er også grundlaget for alle aktiviteter i selskabet i dag.

Busserne

PP Busser er specialiseret i befordring af borgere med særligt behov, herunder kørestolsbrugere. Selskabet udfører således både special- og handicapkørsel samt institution- og almindelig rutekørsel for kommuner i Jylland, særligt i Øst- og Nordjylland. Derudover udfører selskabet turistkørsel i både ind- og udland.

PP Busser råder over en busflåde på omkring 100 køretøjer. Heraf har selskabet omkring 60 handicapbusser, inklusiv 4 store liftbusser, og 25 store turistbusser. Selskabets busflåde spænder fra store og små liftbusser med plads til op mod 53 personer eller 13 kørestolsbrugere, minibusser med plads til op mod 19 personer samt til store turistbusser med plads til 83 personer.

PP Busser beskæftiger i omegnen af 70 medarbejdere fordelt på fire afdelinger i Jylland. Størstedelen af medarbejderne er buschauffører.

Foruden bustransport og busservice driver PP Busser også et værksted fra hovedsædet i Hasselager. Værkstedet udfører reparation, service, ombygning, renovering samt skadesudbedring på selskabets egne busser.

Selskabets busser er lakeret hvide med grønt påtryk og kendes på deres karakteristiske grønne luftballoner og røde dannebrogsflag, som er trykt på siden af busserne.

Transport at kørestolsbrugere

PP Busser blev grundlagt i 1976 af vognmanden Lars Petersen i samarbejde med Knud Erik Pedersen. Selskabets navn er dannet ud af de to grundlæggeres efternavne, der begge starter med P. Samarbejdet mellem de to grundlæggere blev dog kortvarigt, og allerede efter kort tid, blev de enige om, at Lars Petersen skulle købe Knud Erik Pedersens’ andel af busselskabet og dermed stå som ene ejer af PP Busser. På trods af at samarbejdet ophørte, beholdte selskabet sit navn.

Lars Petersen, som oprindeligt havde kørt taxa i Aarhus Taxa, havde under hans kørsler fået øjnene op for, at der var et behov for befordring af borgere med særlige behov, herunder især kørestolsbrugere. På daværende tidspunkt var der ikke et busselskab i Aarhus Kommune, som var i stand til at transportere kørestolsbrugere. Lars Petersen investerede derfor i en handicapbus, sagde jobbet som taxachauffør op, tog skridtet og etablerede et busselskab, der var specialiseret i handicaptransport. Dermed blev grundstenen til det PP Busser, som eksisterer den dag i dag, lagt.

Nyt hovedsæde

Hovedsædet for det nye busselskab, som i starten blot bestod af en enkelt handicapbus, blev etableret på Lars Petersens privatadresse i Tranbjerg. Herfra varetog han busdriften det første års tid, indtil selskabet voksede sig for stort på grund af en stigende efterspørgsel på transport af kørestolsbrugere og borgere med særlige behov. Derfor lejede selskabet sig i 1977 ind i en garage i Brabrand, så den voksende busflåde kunne holde indendørs. Dette var dog kun en midlertidig løsning. I 1978 købte selskabet en bygning i Viby, udvidede den og byggede den om til et stort garageanlæg, værksted og kontor. Dette fungerede som PP Bussers hovedsæde indtil midten af 1990’erne, hvor selskabet igen flyttede hovedsæde.

Herefter tog det fart i busselskabet. PP busser voksede sig i de følgende år til at være et af de busselskaber, der kørte mest special- og rutekørsel for Aarhus Kommune og Aarhus Amt, når det kom til borgere med særlig behov, handicappede og kørestolsbrugere.[1]

Udvidet med turistkørsel

Igennem årerne blev selskabets special-, rute- og handicapkørsler udvidet til flere kommuner i både Region Midtjylland og Region Nordjylland. PP busser har, foruden Aarhus Kommune, blandt andet kørt special-, rute- og handicapkørsel for Skanderborg Kommune, samt varetaget special- og rutekørsel i Nordjylland, herunder den regionale busrute, rute 78 fra Tversted til Sæby, for Nordjyllands Trafikselskab.

I 1980’erne blev PP Bussers bustransport og busservice udvidet til også at inkludere turistkørsel. Dette er gennem årerne blevet en stadig større del af firmaets hverdag. I dag står turistkørsel for omkring 50 % af selskabets busdrift.

I 1990’erne forsatte PP Busser udviklingen og investerede i flere handicap- og turistbusser, således at busflåden blev udvidet til over 40 busser. Som følge af denne udvidelse blev det gamle garageanlæg på Industrivej i Viby for lille, og selskabet byggede derfor et nyt garageanlæg på Birkegårdsvej i Hasselager. Dette garageanlæg benytter PP busser stadig den dag i dag, og det udgør selskabets nuværende hovedsæde.

Selskabet har de seneste år udvidet yderligere, samt indgået nye samarbejder med kommuner vedrørende special- og rutekørsler. Væksten har resulteret i, at selskabet i dag, foruden Aarhus Kommune, også kører specialkørsler i form af rute-, institutions- og handicapkørsler for Hedensted Kommune og Mariager Fjord Kommune.

Også i forhold til selskabets fysiske udbredelse i form af nye afdelinger har PP Busser haft vokseværk de seneste år. I 2019, udvidede PP busser med to nye underafdelinger. En ny afdeling blev etableret i Hjørring i Region Nordjylland under navnet Hennings Busser, og en ny lokalafdeling blev etableret i Hedensted på baggrund af et samarbejde med Hedensted Kommune. I marts 2020 kom endnu en afdeling til under PP Busser, da selskabet overtog både navnet og driften fra Fjordens Taxa og Bus i Hadsund.[2]

Busanlæg og afdelinger

PP Busser har 4 afdelinger og busanlæg i Jylland.

Hasselager og Hedensted – PP Busser

Anlægget i Hasselager ligger på Birkegårdsvej 32, 8361 Hasselager, og har siden midten af 1990’erne fungeret som busselskabets hovedsæde. Foruden værksted og busgarage har anlægget personalefaciliteter og kontor.

Fra anlægget i Hasselager betjener PP Busser Aarhus, Randers og omegn, og udfører special-, rute-, og handicapkørsel for Aarhus Kommune. Derudover udfører selskabet turistkørsel fra anlægget.

Anlægget i Hasselager varetager desuden den daglige ledelse af underafdelingen i Hedensted samt er ansvarlig for samlede administration af begge afdelinger.

Afdelingen i Hedensted betjener Hedensted, Horsens, Skanderborg og Vejle mv., og udfører alle kørsler i form af special-, rute- og institutionskørsel for Hedensted Kommune.

Hjørring – Hennings Busser

Anlægget i Hjørring ligger på Agerlund 9, 9800 Hjørring, og er én af PP Bussers afdelinger i Nordjylland. Afdelingen går under navnet Hennings Busser og har været en del af PP Busser, siden det blev etaberet i maj 2019. Hennings Busser styres lokalt fra Hjørring af Henning Christensen.

Hennings Busser udfører primært turistkørsler i både ind- og udland.

Hadsund – Fjordens Taxa og Bus

Afdelingen i Hadsund ligger på Østergade 65, 9560 Hadsund, og er PP Bussers anden afdeling i Region Nordjylland. Afdelingen har været en del af PP Busser siden marts 2020, og styres lokalt af Bent Hansen og Søren Eriksen.

Fjordens Taxa og Bus varetager PP Bussers special- og rutekørsel for Mariagerfjord Kommune. Derudover varetager afdelingen turistkørsel i ind- og udland.

Udflugter og ture

PP Busser og de forskellige afdelinger tilbyder hvert år mange forskellige ture og endagsudflugter i både Danmark og udlandet. Udvalget af udflugter og ture skifter hvert kvartal. Mange udflugter går dog igen fra år til år. Som udgangspunkt tilbyder PP Busser f.eks. hver efterår/vinter ture til skisportssteder i Østrig og Frankrig, samt endagsture til julemarkeder i Tyskland. Derudover har PP busser et stort udvalg af ture rundt omkring i Danmark inklusiv udflugter til vestkysten, danske øer, grænselandet og storbystur til København inklusiv et besøg i Tivoli.

Litteratur og kilder

PP Bussers hjemmeside Fjordens Taxa og Bus hjemmeside

Hennings Busser