Overlærer Søren Pedersen

Fra AarhusWiki
Søren Pedersen

Overlærer Søren Pedersen

Født 18. april 1854

Dimitteret fra Skaarup seminarium 1874. Lærer ved Ask Højskole 1874-76, ved Frederiksberg skolevæsen 1875-77, ved Aarhus skolevæsen fra 1877, udnævnt som Overlærer ved Borgerskolen i Paradisgade 1901 og som forstander for Aarhus Handelsforenings aftenskole samme år.

Litteratur og kilder

- Aarhus Borgere, 1915-1920, Hæfte X Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus