Ove Gjeddes Gade

Fra AarhusWiki

Ove Gjeddes Gade ligger på Trøjborg. Gaden er en sidegade til Niels Juels Gade.

Navnegruppe med danske søhelte på Trøjborg.

Navngivet i 1902 efter den danske admiral Ove Gjedde (1594-1660). Født i Tommerup i Skåne. Blev 1618 udsendt af Christian IV på en ekspedition til Ostindien for at erhverve stationer for det nyoprettede Ostindiske Kompagni. Fik overdraget Trinkonomale på Ceylon og Trankebar i Ostindien som kolonier til Danmark.

Fra 1622-50 lensmand ved forskellige len i Norge. Medejer af det selskab der overtog Kongsberg Sølvværk. I 1645 blev han udnævnt til rigsråd og rigsadmiral men opnåede sidenhen ingen særlig anseelse. Han blev 1658 taget til fange i Skåne af svenskerne og siden udvekslet i 1660.

Ove Gjeddes Gade på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Ove Gjeddes Gade

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018