Offer Ingvard Offersen

Fra AarhusWiki

Offer Ingvard Offersen var karetmager og politiker.

Offer Ingvard Offersen, 1882-1952, var født i Hadbjerg, og blev udlært karetmager. I 1911 startede han selvstændig karetmagervirksomhed i Åbyhøj. Han blev Socialdemokratiet medlem af Åby sogneråd 1917 og var sognerådsformand 1925-1952, medlem af Århus amtsråd 1922-1952 og landstingsmedlem 1936-1951. Desuden bestred han en lang række tillidsposter.

O.I. Offersens Vej i Åbyhøj er navngivet efter Offer Ingvard Offersen.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Niels Løgager Nielsen og overført fra Århus Leksikon