Missionshotellet i Skolegade

Fra AarhusWiki

I Skolegade 28 lå engang et af byens missionshoteller, hvor afholdstanken var et bærende princip. Kilderne til hotellets historie er imidlertid sparsomme. Det vides dog med sikkerhed, at hotellet i 1897 skifter ejer, idet en A.C. Jensen på dette tidspunkt sælger til en C. Nørgaard. Sidstnævnte fører tilsyneladende stedet videre som missionshotel.

I år 1900 optræder en P. Pedersen som ejer, men allerede i 1901 er der igen kommet ny ejer, idet en August Rasmussen i Århus Stiftstidende annoncerer med blandt andet lagrede vine. Man turde deraf aflede, at den totale afholdstanke er opgivet. I samme ombæring sker en navneforandring til Hotel Garni.

Missionshotellet reetableres dog i 1903 under tidligere ejer A.C. Jensen. Fra i hvert fald 1906 synes missionstanken endegyldigt opgivet i Skoleagde 28. Hotellet skifter navn til Hotel Frydenlund, og med jævne mellemrum kan man nu i dagspressen læse om slagsmål i det tidligere missionshotel. Senere har diskoteket Den Høje til huse i bygningen. Pr. 2016 er GBAR flyttet ind.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Århus Stiftstidende 18.11.1897.
  • John W. Oldam, Barer, beværtninger, cafeer, hoteller og restaurationer i Århus i 1900 - tallet. Bestil materiale
  • Århus Vejviser. Bestil materiale