Mindet 4

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Mindet 4.
Foto: Phillip Fangel, 28-11-2020.

Mindet 4 er en adresse beliggende på hjørnet af Mindet og Havnevej. På adressen ligger i dag en murstensejendom opført som varmestue for Aarhus Havn i 1935 af murermester Georg Knudsen. Ejendommen kan i dag også tilgås fra adressen Havnevej 1.

Tidligere har adressen Mindet 4 befundet sig nærmere Dynkarken på matr. nr. 66, men i forbindelse med dannelsen af Europaplads og nedrivningen af ældre ejendomme langs Mindet ophørte en del husnumrene ved Mindet med at eksistere, og i 1990'erne blev de resterende Mindet husnumre omfordelt og skubbet længere ud til roden af Mellemarmen med nye lave numre.

Havnens varmestue

Havnens varmestue blev opført for Aarhus Havn i 1934-35 ved det gamle Mindehoved, og havde ved sin åbning fået tildelt adressen Mindet 26. Aarhus Havnevæsens nye bygning var ved sin indvielse en grundmuret to-etager høj, vinkelfløjet bygning i gule facadesten med et rødt tegltag. I stuen indrettedes varmestue for havnens folk samt kontorer for Aarhus Stevedore Kompagni, mens der på førstesalen blev plads til kgl. Vejer og Maaler Ejner Nielsen. Aarhus Stevedore Kompagni og Vejer- og Maalerkontoret havde før flytningen til den nyopførte bygning haft til huse i den første statsligt ejede toldbod i byen.

Ejendomsselskabet Olav de Linde købte i 2015 den gamle varmestue-bygning, og planlagde en omfattende totalrenovering der skulle give nyt liv til den 80 år gamle bygning. Mindet 4-bygningen gennemgik fra 2015 til 2018 en omfattende renovering, der skulle transformere havnens gamle varmestue til moderne rammer for en café, et showroom, en madskole og kontorlejere. Den mest synlige forandring blev en ny tagetage beklædt med ca. tre tons kobber.

Mindet 4 (matr. nr. 66). Denne ejendom havde tidligere adresse på Dynkarken.
Foto: Aarhus Boligkommissions Kontor, ca. 1950-55.

SAVE-registrering

Den nuværende bygningen på Mindet 4 (Havnens varmestue fra 1935) blev i 2012 senest SAVE-registreret af Aarhus Kommune, som vurderede bygningen til at have en bevaringsmæssig værdi på 4. Bygninger med bevaringsværdi 1-4 er optaget i Kommuneplanen som bevaringsværdige.

Mindet 4 på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=55181

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Mindet 4 er en del af WaVE kulturarvsområdet Industrihavnen ved Mindet, Mellemarmen og Kornpier

Litteratur og kilder