Lauritz Marinus Friis

Fra AarhusWiki
Laurits Marius Friis

Skomagermester Lauritz Marinus Friis, Ridder af Dannebrog., f. 6. December 1856 i Lemvig. Formand for Aarhus Håndværkerforening. Medlem af samme Bestyrelse i 25 Aar. I Bestyrelserne for Fælles repræsentationen for dansk Industri og Haandværk, Dansk Vare- og Industri-Lotteris jyske Afdeling og den borgerlige Sygekasse. Medstifter og Medlem af Bankraadet for Købmands- og Håndværkerbanken.

Litteratur og kilder

- Aarhus Borger, 1915-1920, Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus