Langkær Gymnasium og HF

Fra AarhusWiki

Langkær Gymnasium åbnede dørene i Tilst og indledte dermed undervisningen i august 1975 uden forinden at have haft midlertidigt hjemme andetsteds. Forventningerne til "amtets forsøgsgymnasium" med Jens Ahm, der kom fra Viby Amtsgymnasium, som rektor var store, ikke mindst fordi undervisningsministeren i september 1975 nedsatte et forsøgsudvalg med kommissorium "at udføre det forberedende arbejde med henblik på, at der til august 1976 ved Langkær Gymnasium i Tilst kan påbegyndes en integreret forsøgsundervisning mellem gymnasiet/HF og erhvervsforberedende uddannelser, der ellers er henlagt til handelskoler og tekniske skoler ... i første omgang sigte mod at skabe en erhvervsrettet gymnasielinje, startende med jern- og metalområdet".

Udvalgets betænkning afleveredes i juni 1976, men studiekompetencen for den påtænkte nye studentereksamen viste sig at være et uoverstigeligt problem. Undervisningsministeren nedlagde i oktober 1976 Langkær-udvalget, og forsøgsplanerne blev henlagt. "Studentersmede" blev således ikke Langkærs varemærke, men kendt som forsøgsskole og en skole med særlig interesse for Højere Forberedelseseksamen (HF) og senere informationsteknologi (IT) blev skolen i Tilst alligevel. Skolebygningerne som arkitektur bærer Friis & Moltkes signatur, og de karakteristiske tagprofiler signalerer over for omverdenen, at arkitekterne er gået vidt i deres forsøg på ved utraditionelle løsninger at imødekomme tidens gymnasie- og HF-tænkning.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Langkær under lup. Rapport om et kvalitetsudviklingsprojekt på Langkær Gymnasium og HF. 1991. Bestil materiale

Henvisninger