Knudrisgade 5

Fra AarhusWiki

Århus folkeregister etableredes den 5. november 1924.

Baggrunden for folkeregistrets tilblivelse var dels lov nr. 57 om folkeregistre af 14. marts 1924 og indenrigsministeriets cirkulære af 23. august 1924 (corkulære til samlige kommunalbestyrelser om oprettelse af folkeregistre.

Knudrisgade 5

Ejendommen har huset følgende offentlige myndigheder i Aarhus Kommune:

  • Århus Folkeregister, der varetog:

Registrering og vedligeholdelse af generelle oplysninger om borgerne, flytninger inden- og udenfor kommunen, ind- og udrejse samt forsvundne personer. Folkeregistrets virke omfattede også oplysninger fra øvrige offentlige myndigheder eksempelvis fødsler, navngivning, døb, indgåelse og opløsning af ægteskab/registreret partnerskab, dødsfald og navneændring samt varetagelse af sygesikring og en række funktioner i frobnidelse med valg og folkeafstemninger.

Virksomheden skete gennem indberetning via det nationale "Centrale Personregister", der ajourfører det kommunale register - P-Data.

  • Regnskabsafdelingen

Udarbejdelse af budget, hovedregnskab for forskellige skatter og aflæggelse af regnskab.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951
  • Århus Kommunehåndbog 1994 Udgivet af Århus Kommunes Statistiske Kontor