Knud Bruun Hoskjær

Fra AarhusWiki

Knud Bruun Hoskjær, 1810- 1879, var provisor med forretning i Aarhus.

Knud Bruun Hoskjær var uddannet cand. pharm. og havde sin egen butik i Aarhus, hvor han handlede med apoteker- og specialvarer. Dette kunne både være farver, medicin og chokolade. Fra en annonce han indrykkede i Århus Stiftstidende den 26. november 1835, kan man se, hvilke vare det var muligt at købe i Hoskjærs butik:

”Paa Gr. af at jeg har erfaret at mit tilforn indrykkede Avertissement, betr. min nylig etabl. Handel, af Mange ikke er rigtig forstaaet, er jeg foranlediget til idag at lade nedens. indrykke: hos Undert. faaes: Alle Simplicia eller utilberedte Apothekervare, Pundeviis og i Partier; saadanne ere: Barker, Urter, Blomster Rødder, Gummier etc.;..... Specifikation ... I Lodde- og Pundeviis alle existerende ætheriske destillerede Olier, saasom: Annis, Bergamot, Lavendel, Commen, Krusemynte, Pebermynte, Nellike.... samt chemiske Præparater: Glaubersalt, Engelsksalt, Brækviinsteen, Platinsalmiak, Chimu Morphiume.. Desuden endeel Farvervare: Coccionelle, Indigo, Silkespaa, Silkespaan, Sandel, Muschus ... Et Partie friske spanske Fluer sælges pundeviis. Gifter, saasom Rottekrudt, Qvægsølvpræparater udsælges kun til Apothekere, Læger og examinerede Dyrlæger. Endvidere bemærkes: at ingen Recepter tillaves, ei heller sælges i Detail eller i mindre Partier af ovennævnte end som anført. Naar af bemeldte Artikler kjøbes for over 100 Rdr. gives, mod contant Betaling Rabat, eller til solide Kjøbere 3 til 6 Maaneders Credit... Desforuden faaes ogsaa alle i Apothekerne brugelige Urtekramvare, endeel Porcellain, Riveskaale Glasvare til Apothekere. K.B. Hoskiær”

Hoskjærs karriere i Aarhus blev kort, da han gik fallit i 1837, og der i 1839 blev afholdt auktion over hans bo. Hvad der derefter skete med Hoskjær fortæller vides ikke, men han døde i 1879.

I 1834 var Hoskjær med til at stifte Aarhus Borgerlige Skydeselskab

Henvisninger